Stäng meddelande

Avgifter

Du som har omsorg genom kommunen betalar en avgift för det stöd du får. Hur mycket du ska betala beror på vad du får hjälp med och hur stor inkomst du har.

Avgifter/priser
Hemtjänst

Hemtjänsten kostar olika mycket beroende på hur mycket hjälp du får. Högsta avgift är 1860 kronor, men den kan bli lägre om du har mindre hjälp eller en låg inkomst.
Om du är borta tillfälligt eller är på sjukhus kan du få avdrag på din hemtjänstavgift. Men då måste du ha meddelat din frånvaro till hemtjänsten senast 24 timmar innan bestämt besök.

Hemtjänst/Avlösning anhörig

Hemtjänstens avlösning för anhöriga är avgiftsfri upp till 15 timmar/månad. Timmar utöver de avgiftsfria debiteras enligt maxtaxa.

Trygghetslarm

Trygghetslarmet kostar 175 kronor per påbörjad månad.

Matlåda

Matlåda är en insats du kan ansöka om från kommunen. Matlådorna kostar 49 kronor styck, du betalar ingenting för leveransen.

Ledsagning/ledsagarservice

Ledsagning räknas som hemtjänst och du betalar hemtjänstavgift.

Undantaget är om du har en grav synskada eller om du är under 65 år och har en funktionsnedsättning. Då betalar du ingenting för ledsagning - så kallad ledsagarservice - upp till 15 timmar per månad. Timmar utöver de avgiftsfria debiteras enligt maxtaxa.

Dagverksamhet

1 besök/vecka: 504 kr/månad
2–3 besök/vecka: 1008 kr/månad
4–5 besök/vecka: 1240 kr/månad

Frukost, lunch och eftermiddagskaffe på dagverksamheten kostar 62 kronor per dag. Du får inget avdrag på dagverksamhetsavgiften om du är borta tillfälligt.

Korttidsplats/Växelvård

Omsorgen på korttidsplats/växelvård kostar max 62 kronor per dag. Maten kostar 96 kronor per dag.

Servicehus

På servicehus betalar du hyra för din lägenhet samt en servicehusavgift för omsorg och gemensamma aktiviteter. Servicehusavgiften är 1860 kr per månad, men kan bli lägre om du har låg inkomst.

Vård och omsorgsboende

På vård- och omsorgsboende betalar du hyra för din lägenhet samt en avgift för omsorg och mat. Högsta avgift för omsorgen är 1860 kronor per månad (maxtaxa), men avgiften kan bli lägre om du har låg inkomst. Maten kostar 2982 kronor per månad.

Max 1860 kr/månad (maxtaxa)

Ingen behöver betala mer för omsorgen än det avgiftstak, så kallad maxtaxa, som bestäms av socialtjänstlagen. Maxtaxan ändras varje år. År 2019 är högsta avgiften 1860 kronor per månad.

 

Så räknar kommunen ut vad du ska betala

När kommunens avgiftshandläggare räknar ut din avgift ser de över hur mycket du har kvar av din inkomst när du betalat din boendekostnad. Du ska då ha kvar ett minimibelopp som ska täcka normala levnadskostnader. Minimibeloppet fastställs av regeringen.

Minimibelopp år 2019

År 2019 är minibeloppet per månad:

5249 kronor om du är över 61 år och bor ensam
5774 kronor om du är under 61 år och bor ensam
4435 kronor om du är make/sambo över 61 år
4879 kronor om du är make/sambo under 61 år

Ansöka om högre minimibelopp

Om du har varaktigt ökade levnadskostnader (till exempel om du har en sjukdom som gör att du har ökade kostnader för specialmat) kan du ansöka om att få ha kvar ett högre minimibelopp än det som regeringen bestämt. Det kallas för individuellt tillägg. Individuellt tillägg ansöker du om på en särskild blankett som du skickar till din avgiftshandläggare.

Blankett Ansökan om individuellt tillägg till minimibelopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansöka om jämkning vid dubbel boendekostnad

Om du får dubbel boendekostnad när du flyttar in på ett vård- och omsorgsboende, kan du ansöka om att få din omsorgsavgift jämkad i upp till tre månader. Jämkning ansöker du om på samma blankett som för individuellt tillägg.

Blankett Ansökan om individuellt tillägg till minimibelopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Observera att du inte får ha några realiserbara tillgångar motsvarande ett prisbasbelopp på 46 500 kronor för att få jämkning.

Lämna uppgift om inkomst och boendekostnad

För att din avgift ska beräknas rätt behöver du lämna in uppgifter om inkomst och boendekostnad. Du som har fått beslut om omsorg får automatiskt blanketter som du ska fylla i. Om du inte fått blanketterna kan du ladda ner dem här.

Blankett Inkomstförfrågan
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Blankett Boendekostnadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Du får ett beslut om avgift

Du får ett avgiftsbeslut skickat till dig där du ser hur mycket du ska betala per månad. Betalar gör du sedan i efterskott, och du får en räkning varje månad.

Betala med autogiro

Om du vill kan du betala din äldreomsorgsavgift med autogiro. Då behöver du skicka in dina bankuppgifter och ditt medgivande.

Blankett Medgivande om autogirolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Överklaga avgiftsbeslut

Om du tycker att din handläggare har fattat fel beslut om din avgift har du rätt att överklaga. Det gör du genom att skicka ett brev till din handläggare på adressen:

Botkyrka kommun
vård- och omsorgsförvaltningen
Myndighet
147 85 Tumba

Om det kommit till nya uppgifter omprövar handläggaren ditt ärende. I annat fall skickar han eller hon det vidare till förvaltningsrätten.

 

Om du har frågor

Kontakt avgiftshandläggare

Annette Carlsson
Anne Juustovaara
Eva Martinsen
Telefon: 08-530 616 85
e-post: VOF.Avgifter@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2019
Omsorg & stöd