Stäng meddelande

Stöd vid nedsatt syn eller hörsel

Det finns stöd och hjälp för dig som har nedsatt syn eller hörsel och har svårt att klara dig i vardagen. Genom att använda olika typer av hjälpmedel kan du bli mer delaktig, aktiv och självständigt i ditt liv.

Om du behöver ett synhjälpmedel behöver du först bli undersökt av en läkare som är specialist på ögonsjukdomar. Oftast är det en läkare på vårdcentralen som skriver en remisslänk till annan webbplats till en ögonläkare.

Efter besöket hos ögonläkaren får du en remiss till landstingets eller regionens syncentral, om du uppfyller de krav som gäller i ditt landsting eller region.

För att få en hörapparat behöver du komma till en audionom. Det är en person som är specialist på att utreda hörselnedsättningarlänk till annan webbplats och som vet vad som går att göra för att du ska höra bättre. Det är också audionomen som provar ut dina hörhjälpmedel.

Syn - och hörselhjälpmedel köper du själv eller lånar av landstingets syncentral och hörselmottagning.

Det finns organisationer och föreningar som kan ge råd och stöd till dig som har nedsatt syn eller hörsel. Till exempel Hörsellinjen som är Hörselskadades Riksförbunds rådgivningstjänst som du kan ringa eller maila med frågor om hörsel. På Hörsellinjen kan du söka fakta om allt från hörapparater, teleslingor, tinnitus och var det finns hörselvård där du bor.

I Botkyrka kommun finns en syn- och hörselinstruktör som kan hjälpa dig med bland annaat annpassning av hemmet och att prova ut hjälpmedel. Tjänsten som syn- och hörselinstruktör är vakant från juni 2019.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2019
Omsorg & stöd