Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Samordnad kontaktperson

Om du behöver extra stöd, kanske insatsen samordnad kontaktperson är rätt hjälp för dig. Det stöd du får utgår från idéer som du själv har kring hur du vill lösa din situation. Inom insatsen fokuserar vi på dina styrkor, intressen och behov.

Målet med samordnad kontaktperson är att ge stöd, så att du får kraft att förändra din situation. Det kan handla om att du ska klara vardagen, må bättre eller klara av att gå i skolan. Insatsen utgörs av en kontaktperson som träffar dig, gör aktiviteter med dig och ger dig vägledning och stöd samt en samordnare som handleder kontaktpersonen och ser till att kontakten med socialtjänsten och andra myndigheter och liknande fungerar väl.

Vem kan få en samordnad kontaktperson?

Unga personer mellan 10 och 18 år. Även ensamstående föräldrar och vuxna med missbruksproblem kan ansöka. Du ansöker till socialtjänsten som gör en utredning för att kunna avgöra om du har behov av en samordnad kontaktperson.

  • Om du är över 15 år eller förälder och vill ansöka ringer du
    Mottag barn/unga på 08-530 622 55
  • Om du är vuxen med missbruksproblematik, ringer du Mottag vuxen 08-530 618 00
  • Du kan också kontakta din socialsekreterare om du har en sådan

Att ha en kontaktperson är frivilligt. Man kan behöva en kontaktperson av olika anledningar. Det kan handla om att du har svårt att klara av skolarbetet eller att komma iväg till skolan. Kanske du mår psykiskt dåligt på ett sätt som skapar problem för dig själv eller din familj. Du kanske har föräldrar eller anhöriga som har egna bekymmer, som gör det svårt för dig. Det kan också handla om att du behöver hjälp med att sluta använda droger eller alkohol. För en del kan en kontaktperson vara till hjälp om man vill sluta med ett kriminellt liv eller bryta med kompisar som gör att man hamnar i problem.

Vad gör en samordnad kontaktperson?

En samordnad kontaktperson är till för dig, så att du ska nå dina mål och kunna göra de förändringar som du önskar för att ditt liv ska bli bättre. Kontaktpersonen fokuserar på dina styrkor och talanger, det du är bra på och lyckas fint med. Vi vet att alla får mer energi och kraft att ta itu med jobbiga saker, om man har människor runt sig som ser och uppmärksammar ens starka sidor.

En del av kontaktpersonens uppdrag är att se till att du får kontakt med andra vuxna och verksamheter som kan finnas där och stötta dig och din familj också efter att du har slutat träffa din kontaktperson. Kontaktpersonen har alltid kontakt med föräldrar och vårdnadshavare, och med skola, praktikplats eller annan verksamhet som behövs för att du ska nå dina mål och arbetar för att de personer som finns runt dig jobbar åt samma håll för att stötta dig. Allt gör vi i samarbete med dig så att du alltid kan vara säker på att vi jobbar för dig och ditt bästa, för att det ska gå bra för dig.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 mars 2020
Omsorg & stöd