Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Så handläggs din ansökan

Du som ansökt om stöd enligt LSS kommer att få träffa en handläggare. Handläggarens uppgift är att lyssna på vad du vill ha för hjälp, utreda dina behov och pröva om kan få det du ansöker om. Svaret på din ansökan får du med posten.

Så går en handläggning till

Din handläggare kontaktar dig fem till sju arbetsdagar efter att din ansökningsblankett kommit in till kommunen. Då bokar ni en tid då ni kan träffas. Om du behöver tolk ordnar din handläggare det.

 1. Utredning
  Din handläggare kommer hem till dig. För honom eller henne får du berätta vad du vill och behöver ha för stöd, och handläggaren skriver ner det i en utredning. Du får läsa och lämna synpunkter på det han eller hon har skrivit.

 2. Prövning
  Handläggaren undersöker om du har rätt att få stödet du ansöker om enligt lagen. Han eller hon tittar då på vilken funktionsnedsättning du har, hur stora dina behov är, och vilken hjälp du redan har eller kan få på annat sätt än genom LSS. Om det behövs fler uppgifter, till exempel intyg från din läkare, kontaktar din handläggare dig.

 3. Beslut
  När utredning och prövning är klara fattar handläggaren ett beslut om du kan få den hjälp du ansökt om. Beslutet skickas hem till dig med posten. I Beslutet kan du läsa om vilken hjälp du får, eller varför du fått nej och hur du gör om du vill överklaga.

 4. Stödet sätter igång
  Om du får ja på din ansökan kontaktar den verksamhet som ska ge dig stödet dig, och du får mer informtion. Det är nu verksamheten som du har kontakt med angående ditt stöd.

 5. Uppföljning
  Handläggaren följer upp ditt belut inom ett år. Du kan alltid höra av dig om till handläggaren om dina behov förändras under tiden.

Om du vill veta mer

Om du har frågor om handläggning, tolk, eller vill komma i kontakt med din handläggare ring vård- och omsorgsförvaltningens handläggare på telefon 08-530 622 30 eller medborgarcenter på telefon 08-530 610 00.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2020
Omsorg & stöd