Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Om ditt barn utsatts för våld och brott

Våld är fel och är alltid ett brott. Om barn har utsatts för våld eller något annat brott, kan de få stöd och hjälp. Kontakta elevhälsan, personal på skolan eller oss i socialtjänsten.

Mottagning för barn och unga

Om ditt barn har utsatts för våld och brott, ska du kontakta mottagning för barn och unga.

Stödcentrum för unga brottsutsatta

Den som är 12-21 år och har blivit utsatt för brott, kan få stöd av oss på stödcentrum för unga brottsutsatta. Det är gratis, frivilligt och du kan vara anonym.

Att drabbas av brott kan påverka en på många olika sätt. Man kan blir arg, ledsen och rädd. Det kan vara svårt att koncentrerar sig i skolan och man kanske tappar lusten att träffa kompisar.

Vi kan ge svar på många frågor. Vad går en polisanmälan till? Hur går en rättegång till? Vi kan erbjuda stödsamtal. Vi kan också ge stöd i kontakterna med till exempel polis, åklagare och försäkringsbolag.

Föräldrar och syskon till den som råkat ut för ett brott kan också få stöd. Vi informerar om vanliga krisreaktioner som kan komma efter våld, hot, rån eller sexuellt ofredande och hur man kan möta en människa i kris.

Stödcentrum för unga brottsutsatta är ett samarbete mellan Södertörnpolisen och socialtjänsten i Botkyrka kommun. Ring kommunens medborgarcenter, 08-530 610 00, som kan koppla dig vidare till oss, så att vi kan berätta mer om det stöd man kan få.

Barnahus

Barnahus Huddinge Botkyrkalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är till för barn och unga upp till 18 år som misstänks ha blivit utsatta för hot, våld eller sexuella övergrepp av någon de bor med eller någon närstående till familjen. Barnahus kontaktas i samband med att en polisanmälan görs. Syftet med Barnahus är att barnet inte ska behöva berätta om vad som hänt flera gånger för olika myndigheter. Istället samlas polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatrin på ett och samma ställe för att samverka kring barnet, för barnets bästa.

Medling

Medling är ett möte mellan den som utsatts för brott och den som begått brott. Mötet sker tillsammans med en person som kallas medlare. Man möts för att tala om händelsen och det den orsakat. Det är en möjlighet för den som har begått ett brott att göra något bra. Den som har utsatts för brott kan få möjlighet att bearbeta upplevelsen av brottet. Mötet är frivilligt och ersätter inte åtal. Kontakta stödcentrum för unga brottsutsatta, så berättar vi mer.

Om det är akut ring Polisen på 112.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2018
Omsorg & stöd