Stäng meddelande

Jour- och familjehem

I vissa fall bedömer vi på socialtjänsten att ditt barn inte kan bo kvar hemma. Först har vi gjort en noggrann utredning, och enligt lagen ska vi alltid utgå från barnets bästa. Vi söker då efter något som kallas familjehem.

Ett familjehem är ett hem som har genomgått en utredning och som bedömts lämpligt för ditt barn.

Familjehemmet består av en eller flera vuxna som ditt barn bor med. Det ska hjälpa ditt barn att ha kontakt med dig, skolan och oss på socialtjänsten. Familjehemmet ska hjälpa ditt barn med till exempel läxor och att skjutsa till fritidsaktiviteter.

Ditt barn får en socialsekreterare som ska hålla kontakten med just ditt barn och kan svara på barnets alla frågor. Till den socialsekreteraren kan även du vända dig med dina frågor.

Jourhem

Om något akut inträffar som gör att ditt barn behöver någon annanstans att bo, får det komma till ett jourhem. Där bor barnet en kortare tid, tills vi hittar ett familjehem. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2018
Omsorg & stöd