Stäng meddelande

Dina rättigheter

I kontakten med socialtjänsten har du som enskild ett antal rättigheter och socialtjänsten ett antal skyldigheter. Dessa rättigheter och skyldigheter stadgas i lag.

Du i centrum

Du är den viktigaste personen i ditt liv. När vi försöker hitta rätt stöd för dig, utgår vi från dina behov, förmågor och förutsättningar. Då tror vi att det stöd du får blir som mest effektfullt. Det är utgångspunkten i vårt arbete tillsammans med dig.

Sekretess

Inom socialtjänsten råder sekretess för alla uppgifter om enskildas personliga förhållanden. Detta innebär att vi inte utan giltiga skäl kan lämna ut den information som du lämnar i kontakten med socialtjänsten.

Rätt till insyn och delaktighet

En grundläggande princip är att den som är aktuell inom socialtjänsten, med vissa undantag, har rätt att ta del av den information som finns om hen. Du kan alltid begära att få tillgång till det material som socialtjänsten har om dig eller ditt barn. Socialtjänsten ska då alltid göra en bedömning av om det föreligger några hinder att lämna ut informationen. Om det inte finns det har du rätt att ta del av den.

Du har också alltid rätt att vara delaktig i den mån du själv vill och du har alltid rätt att komma till tals.   

Rätt till ombud och tolk

Du alltid rätt att anlita ett ombud eller ett biträde som hjälper dig i kontakten med socialtjänsten.

Om du på grund av språksvårigheter eller någon funktionsnedsättning behöver hjälpmedel i from av tolk eller liknande ska vi se till att du får det stöd du behöver för att kunna ta tillvara dina rättigheter. 

Jag vill överklaga

Om du inte är nöjd med ett beslut, har du rätt att överklaga det.

Hur gör jag om jag vill veta hur mitt ärende går eller om jag har glömt namnet på min handläggare?

För att hjälpa dig behöver vi veta vilken typ av stöd du har sökt. De flesta verksamheter har en gemensam e-postadress eller ett gemensamt telefonnummer dit du kan vända dig med din fråga. Kontaktuppgifterna står i så fall i anslutning till presentationen av den aktuella verksamheten. Om du är osäker, kan kommunens medborgarcenter försöka hjälpa dig.

Jag vill framföra mina synpunkter

Du är varmt välkommen att framföra dina synpunkter och berätta vad du tycker om oss. Vad kan vi göra bättre eller annorlunda? Längre ner på sidan finns en länk till vår synpunktshantering.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2018
Omsorg & stöd