Stäng meddelande

Addiction Severity Index, ASI

Addiction Severity Index, ASI, är en standardiserad och strukturerad intervju som främst är avsedd för användning i missbruks- och beroendevården. Vi använder oss av instrumentet för utredning och kartläggning.

Instrumentet innehåller frågor inom sju livsområden:

  • fysisk hälsa,
  • arbete och försörjning,
  • alkoholanvändning,
  • narkotikaanvändning,
  • rättsliga problem,
  • familj och umgänge samt
  • psykisk hälsa.

Dessutom finns ett antal bakgrundsfrågor. Frågorna inom varje livsområde gäller tidigare i livet och den senaste 30-dagarsperioden. Ett mindre antal frågor går sex månader och tre år tillbaka i tiden.

Inom varje område skattar den intervjuade graden av oro, besvär och hjälpbehov utifrån en skala från 0 till 4, där 0 innebär inget problem eller inget behov av hjälp och 4 innebär mycket stort problem eller mycket stort behov av hjälp. För varje livsområde skattar även intervjuaren enligt en skala från 0 till 9, där 0 innebär inget problem och 9 mycket stort problem.

Instrumentet riktar sig till vuxna personer över 18 år med missbruks- och missbruksrelaterade problem. Den finns i två versioner, ASI Grund och ASI Uppföljning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2019
Omsorg & stöd