Stäng meddelande

Community Reinforcement Approach, CRA

Community Reinforcement Approach, CRA, är en metod som bygger på deltagarens hela livssituation vad gäller missbruk, relationer, sysselsättning, fritid och boende.

Metoden bygger på kognitiv beteendeterapi, KBT, och motiverande samtal, MI. I metoden genomförs funktionsanalys kring personens behov, styrkor och svårigheter. Behandlingen fokuserar sedan på att deltagaren får träna på de färdigheter som gör att deltagaren har möjlighet att upprätthålla sin drogfrihet eller nykterhet på egen hand. Till sin hjälp använder behandlaren sig av olika verktyg som tillfredsskala, nykterhetsprövning, hemövningar, social färdighetsträning, problemlösning, kommunikationsträning, rollspel och behandlingsmål både på kort och lång sikt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2019
Omsorg & stöd