Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Signs of safety

Signs of Safety är ett styrkebaserat förhållningssätt i arbetet med familjer som syftar till att skapa ett samarbete mellan familj och socialtjänst.

Familjen ses som en aktiv aktör som bedöms ha bäst kunskap om dess situation och förmåga att lösa uppkomna problem, och socialtjänsten finns med för att stötta familjen. Signs of safety är en modell skapad av Andrew Turnell och Steve Edwards i Australien och används över stora delar av världen.

Arbetet med Signs och safety utgår till stora delar utifrån en diskussion kring vad som är oro, vad som fungerar bra och vad som behöver hända. Inom detta arbete används olika metoder såsom Tre Hus och mappning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2018
Omsorg & stöd