Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Din omtanke förebygger våld!

- Jag är orolig för ett av barnen på min gata. Jag har sett blåmärken och pappan verkar ofta arg. Tänker att jag borde göra något, fast det känns svårt. Hur kan jag hjälpa barnet?

Det finns många sätt för oss vuxna att förebygga våld. Tillsammans kan vi skapa trygghet för våra barn och unga. 

Det kan vara svårt att veta hur du ska göra, när du blir orolig för hur någon annan har det. Det finns oskrivna regler om att vi inte ska engagera oss i vad andra gör i deras familjer och relationer.

Vi kan oroa oss för hur barn och unga i våra områden har det, och det kan vara svårt att veta vad man ska göra. Hur kan grannar hjälpa varandra om de tror att någon far illa?

Barn har rätt till en trygg uppväxt och bra förutsättningar för att kunna leva ett gott liv. Barn får inte kränkas eller diskrimineras. Det är de vuxnas ansvar att se till att barn inte utsätts för sådant som kan skada dem.

Alla kommuner har en socialtjänst som jobbar med att stötta barn och familjer när de har det svårt.

Om den här sidan

Den här sidan är en del av kommunens arbete i att förebygga våld. För Botkyrka kommun är det viktigt att medborgarna har inflytande och är delaktiga. Därför är budskapen på den här sidan skapade tillsammans med barn och vuxna som bor i Botkyrka. Kommunen frågade vad de tycker är viktigt att vuxna tänker på om de vill förebygga våld och skapa en förändring i samhället. Hur gör du?

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 november 2018
Omsorg & stöd