Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Vi mot våldet – filmen från fördjupningskvällen

Den 12 oktober anordnades en fördjupningskväll på Tumbascenen på temat Vi mot våldet. Arrangörer var Grannstöd och grannsamverkan tillsammans med Botkyrka kommun och polisen.

Här kan du i efterhand ta del av föreläsningarna och samtalen. Filmen visar större delen av programmet.

Filmens huvudsakliga innehåll:

Föreläsning av Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi: "Det svenska tillståndet". (start vid ca 5:30)

Samtal med Frida Chamoun: Det grova skjutvapenvåldet ur en anhörigs perspektiv. (start vid ca 42:50)

Föreläsning av Ingvar Nilsson, nationalekonom: Utanförskapets pris. (start vid ca 1.06.50)

Författaren Viveka Sjögren presenterar boken "Någons bror". (start vid ca 1.46.50)

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: