Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Så kan du som förälder få stöd

Hur kan vi göra för att de nära relationerna ska fungera och hur kan vi minska och förebygga konflikter i familjen? Du som förälder kan få stöd och hjälp!

Gå vår föräldrastödsutbildning ABC – Alla barn i centrum

På föräldraträffarna får du ta del av forskningsbaserade tips och råd om hur du kan stärka relationen mellan dig och ditt barn. Bland annat om hur du kan undvika onödiga bråk och få vardagen att fungera smidigare.

På träffarna får du möta andra föräldrar och vi pratar om hur du kan främja ditt barns utveckling och stärka barnets tro på sin egen förmåga.

Läs mer och anmäl dig här

Senast uppdaterad:

Träffar för föräldrar och barn

Vi erbjuder generella föreläsningar och föräldrastödsprogram för alla Botkyrkas medborgare som har barn, det vill säga både föräldrar och närstående. Du behöver inte ha några svårigheter i ditt föräldraskap.

Lär mer om vilket stöd du kan få

Vill du veta mer eller har du några frågor?

Välkommen att mejla till duforalder@botkyrka.se

Senast uppdaterad: