Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

STÖRNINGSINFORMATION

Avstängningar på E4:an i maj

15 februari 2024

Arbete kommer att utföras på E4:an under ett antal nätter i maj. Sträckor inom Botkyrka kommun kommer att beröras enligt följande:

E4:ans trafikplatser mellan Hallunda och Saltskog.

Trafikverket planerar för att E4:an kommer att vara totalavstängd följande tider och sträckor.

  • 2024-05-27 klockan 22.00 – 05.00 Hallunda – Moraberg Södergående riktning
  • 2024-05-28 klockan 22.00 – 05.00 Moraberg – Saltskog Södergående riktning
  • 2024-05-29 Klockan 22.00 – 05.00 Saltskog – Moraberg Norrgående riktning
  • 2024-05-30 klockan 22.00 – 05.00 Moraberg – Hallunda Norrgående riktning

 

Avstängningarna kan medföra ökad trafik på alternativa vägar under de aktuella nätterna.