Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

STÖRNINGSINFORMATION

Helgarbete på Tegelängsvägen

28 februari 2024

I samband med pågående markarbeten på Tegelängsvägen kommer arbete även att pågå under helgerna i mars och kan vid behov även förekomma under helger i april.

Arbetet kommer att utföras dagtid och kan medföra visst buller.