Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Vi rustar upp och utvecklar

Här kan du följa våra utvecklingsprojekt och upprustningar av idrottsanläggningar och utegym.

gymutrustning i trä utomhus

Utegymmet i Fittja äng.

Botkyrka cricketcenter

Under 2022 ska den nedbrunna servicebyggnaden återuppföras som ska innehålla kansli, förråd, kafeteria och omklädningsrum samt arenabelysning och läktarsektion.

Fittja äng

Här finns planer på ett nytt strandbad som är en del i ett större projekt för hela Fittja Äng. Under sommaren 2019 tog kommunen vattenprover för att säkerställa möjligheten till strandbadsbygget. Utredning av vattenkvalité pågår. Utegymmet invigdes hösten 2019.

Skrävsta ridanläggning

Renoveringsarbetet av den kommunala ridanläggningen är påbörjat och beräknas vara färdigt under 2022.

Rödstu Hage (etapp 4)

​Projektering pågår för anläggning av ett funktionsanpassat utegym. Vidare är en rugbyarena anlagd där även en läktare ska anläggas i anslutning till rugbyplanen​. Arbeten pågår och beräknas färdigställas under 2022.

Nytt utegym Brantbrink

 • Ett nytt fullstort utegym i träkonstruktion är beräknat att uppföras på Brantbrinks IP under 2022.

Ny besöksparkering vid Brantbrink​

 • Anläggning av ny besöksparkering för cirka 80 parkeringsplatser.

Ny konstgräsplan Brantbrink​

 • Anläggning av tredje konstgräsplan med fullstora spelmått ​
  (ca 65 x 105 m). Inhägnad, belysning, mindre läktare och miljöåtgärder. Projektet beräknas slutföras 2022.

Projektet beräknas slutföras 2022.

Storvretens IP​

Storvretens IP ska utvecklas till en idrottsnod i Södra Botkyrka. Några av de planerade och utförda åtgärderna är:

 • Ny ledbelysning till plan 2
 • Ny läktare och ny resultattavla​.
 • Miljöåtgärder för konstgräs.
 • Botkyrkas största utegym + friluftsportal​.
 • Anläggning av spår från friluftsportal som ansluter till Lidas spårnät
 • Välkomnande entré och byte av stängsel runt hela idrottsplatsen​.
 • Uteservering till kafeteria​.
 • Utemiljö fritidsgården Lagret - spontanidrott​
 • Byte av underlag på tennisplanen

Projektet är pågående och väntas färdigställas under 2022.

Dricksfontän Alby Folkhälsopark​

En dricksfontän ska monteras på Alby sporthall efter ett medborgarförslag. Medel för projektet kommer från kommunens dialogkommission. Kultur och fritidsförvaltningen är utförare av projektet. Projektet färdigställs under våren 2022.

Utegym och lek Alby Folkhälsopark​

Byte av en del utrustning samt utökning av både utegym och lek kommer ske under 2022. Även detta är ett projekt som finansieras av dialogkommissionen och utförs av kultur och fritidsförvaltningen efter förslag från medborgare. Beställning av utrustning är gjord. Installation väntas ske under våren och projektet förväntas vara klart under första halvan av 2022.

Belysning utegym och gångstråk Slagsta strandbad​

Det nyanlagda utegymmet på Slagsta strandbad samt det träklädda gångstråket ska få utökad belysning under våren och sommaren för ökad trygghet. Material är beställt och projektet förväntas färdigställas under första halvan av 2022.

Brunna IP idrottsnod​

Brunna IP ska utvecklas till en idrottsnod i Norra Botkyrka. Några av de planerade åtgärder är:

 • Anläggande av ny 5-spels konstgräsplan
 • Ny liten läktare till mellan befintlig 5-spels och 11-spelsplan
 • Ökad trygghetsbelysning på stora läktaren vid naturgräsplanen
 • Nytt underlag på båda tennisplanerna
 • Förändring av den stora grusparkeringen
 • projektet förväntas färdigställas under första halvan av 2022.

Lida strandbad

Badet ska rustas upp med nödvändiga åtgärder så som bland annat nya bryggor, dränering av mark, utökning av sandstrand. Arbetena är beställda och förväntas färdigställas innan badsäsongen 2022.

Stendalsbadet

Badet ska rustas upp med nödvändiga åtgärder så som bland annat dränering av mark, utökning av sandstrand, en ny kiosk och toalettbyggnad, utökad parkeringsyta, renovering av beachvolleyplan. Sedan tidigare har badet fått nya bryggor. Arbetena är beställda och förväntas färdigställas innan badsäsongen 2022.

Ny konstgräsplan Trädgårdsstadsskolan

Konstgräset på 7-spelsplanen vid Trädgårdsstadsskolan ska bytas ut med tillhörande miljöåtgärder. Nytt staket och förbättrad belysning ska också installeras. Projektet är i upphandlingsfas och förväntas färdigställas under tidiga hösten 2022.

Ny konstgräsplan Tunaskolan

Konstgräset på 7-spelsplanen vid Tunaskolan ska bytas ut med tillhörande miljöåtgärder. Nytt staket och förbättrad belysning ska också installeras. Projektet är i upphandlingsfas och förväntas färdigställas under tidiga hösten 2022.

Padelbanor utomhus

Det planeras för två stycken padelbanor utomhus. Den ena i Norra Botkyrka och den andra i Södra Botkyrka. Placering ej bestämt än. Projektet väntas färdigställas under 2022.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan