Öppna mobilmenyn

Vi rustar upp och utvecklar

Här kan du följa våra utvecklingsprojekt och upprustningar av idrottsanläggningar och utegym.

gymutrustning i trä utomhus

Fittja äng

Botkyrka cricketcenter

Under 2019-2021 anläggs en regional cricketanläggning i Norsborg med två planer och tillhörande servicebyggnader med kansli, förråd, kafeteria och omklädningsrum samt arenabelysning och läktarsektion.

Fittja äng

Här finns planer på ett nytt strandbad som är en del i ett större projekt för hela Fittja Äng. Under sommaren 2019 tog kommunen vattenprover för att säkerställa möjligheten till strandbadsbygget. Utredning av vattenkvalité pågår. Utegymmet invigdes hösten 2019.

Skrävsta ridanläggning

Renoveringsarbetet av den kommunala ridanläggningen är påbörjat och beräknas vara färdigt under 2021.

Rödstu Hage

​Projektering pågår för en liten rugby arena och utegym​. Arbeten beräknas påbörjas under våren och färdigstallas 2021.

Broängens IP

 • Byte till miljövänligt konstgräs på 11-spelsplan. Avbytarbås,​ målburar, komplettering av läktare, ​samt reparation av belysning och staket. ​
 • Upprustning av paviljongen med kafeteria, materialförråd, litet mötesrum och 4 omklädningsrum som används av Grödinge SK och gästande lag. ​

 • Upphandlingen av konstgräsplanen är gjord i samverkan med SKL som Sveriges första med ny kravställning. Anläggning sker sommaren 2021.​

 • Anläggning av friluftsportal mot spår- och naturområde.​

 • Anläggning av ett nytt tillgänglighetsanpassat utegym​.

Ny besöksparkering vid Brantbrink​

 • Anläggning av ny besöksparkering för cirka 80 parkeringsplatser.

Ny konstgräsplan Brantbrink​

 • Anläggning av tredje konstgräsplan med fullstora spelmått ​
  (ca 65 x 105 m). Inhägnad, belysning, mindre läktare och miljöåtgärder. Projektet beräknas slutföras 2022.

Projektet beräknas slutföras 2022.

Storvretens IP​

 • Nytt konstgräs och ledbelysning plan 2, läktare och resultattavla​.

 • Miljöåtgärder för konstgräs.
 • Nytt större utegym + friluftsportal​.

 • Välkomnande entré och byte av stängsel runt hela idrottsplatsen​.

 • Uteservering till kafeteria​.

 • Utemiljö fritidsgården Lagret - spontanidrott​

Projektet beräknas påbörjas under våren 2021.

Padelbanor i Rackethallen​

Vi planerar en anläggning av fullstor padelbana för dubblespel.​ Beställning är gjord hos leverantör. Vi inväntar leveransbesked samt start av montering/byggnation av banorna.

Utegym Sven Tumbas park​

Anläggning av nytt utegym i Sven Tumbas park för att möta behovet från ungdom till pensionär och elitidrottare.​ Projektet ska vara klart hösten 2021.

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan