Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
 • Ny gul vädervarning i södra Stockholms län

  SMHI varnar för ett snöfallsområde som rör sig in västerifrån onsdag morgon och sprider vidare österut över området under dagen. Det kan snöa ymnigt och fram till onsdag eftermiddag kan det falla 5-10, lokalt 15, cm snö. I snöfallet tidvis friska vindbyar. Mer information.

Vi rustar upp och utvecklar

Här kan du följa våra utvecklingsprojekt och upprustningar av idrottsanläggningar och utegym.

gymutrustning i trä utomhus

Utegymmet i Fittja äng.

Botkyrka cricketcenter

Under 2023 ska den nedbrunna servicebyggnaden återuppföras som ska innehålla kansli, förråd, kafeteria och omklädningsrum samt arenabelysning och läktarsektion.

Nytt utegym Brantbrink

 • Ett nytt fullstort utegym kommer att uppföras på Brantbrinks IP under våren 2023.

Ny konstgräsplan Brantbrink​

 • Anläggning av tredje konstgräsplan med fullstora spelmått ​är skjutet på framtiden. Ny tidplan just nu är 2027. Under sommaren 2023 kommer dock en ny 5-spelsplan att anläggas inom idrottsplatsen.

Storvretens IP​

Storvretens IP fortsätter att utvecklas till en idrottsnod i Södra Botkyrka. Några av de planerade och utförda åtgärderna är:

 • Ny ledbelysning till plan 2 – Klart!
 • Ny läktare och ny resultattavla – Klart!
 • Miljöåtgärder för konstgräs – Klart!
 • Botkyrkas största utegym + friluftsportal​ – Klart!
 • Anläggning av spår från friluftsportal som ansluter till Lidas spårnät – Klart!
 • Välkomnande entré och byte av stängsel runt hela idrottsplatsen​ – Beräknas klart våren 2023
 • Utemiljö fritidsgården Lagret - spontanidrott​ – Klart!
 • Ny streetbasketplan 3x3 – Klart!
 • Utomhus-padelbana för gratis spontanspel – Klart!
Projektet är pågående och väntas färdigställas under 2023.

Brunna IP idrottsnod​

Brunna IP fortsätter att utvecklas till en idrottsnod i Norra Botkyrka. Några av de planerade och utförda åtgärder är:

 • Anläggande av ny 5-spels konstgräsplan – Klart!
 • Ny liten läktare till mellan befintlig 5-spels och 11-spelsplan – Klart!
 • Ökad trygghetsbelysning på stora läktaren vid naturgräsplanen – Klart!
 • Nytt underlag på båda tennisplanerna – Klart!
 • Nya stolar på huvudläktaren av naturgräsplan – Klart!
 • Uppförande av TV torn på naturgräsplan – Klart!
 • Kompletterande miljöåtgärder kring konstgräsplanerna – Beräknas klart hösten 2023

Padelbanor utomhus för gratis spontanspel

Det planeras för två stycken padelbanor utomhus. Den första är uppförd på Storvretens IP. Placering för den andra är ännu inte bestämd. Projektet väntas färdigställas under 2023.

Ny konstgräsplan Kärsby IP

Konstgräset på 11-spelsplanen vid Kärsby IP ska bytas ut med tillhörande miljöåtgärder. Nytt staket och förbättrad belysning ska också installeras. Projektet är i upphandlingsfas och förväntas färdigställas under sommaren 2023.

Ny konstgräsplan Banslätt

Konstgräset på 7-spelsplanen vid Banslätt ska bytas ut med tillhörande miljöåtgärder. Nytt staket och förbättrad belysning ska också installeras. Projektet är i planeringsfas och förväntas färdigställas under våren 2023.

Upprustning Storvretsbadet & Fittjabadet

Omfattande upprustning av både Fittjabadet och Storvretsbadet är planerade at utföras med start 2023. Särskild information om projektens omfattning kommer redovisas på särskild sida på hemsidan.

Reinvestering av snöproduktionsanläggning LIDA

Snöproduktionsanläggningen på Lida friluftsgård akutlagades till vintersäsongen 2022-2023. Under året kommer omfattande åtgärder göras för att trygga snöproduktion för framtiden. Arbetet ska vara slutfört till vintersäsongen 2023-2024

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: