Stäng meddelande

Nominera till årets pedagoger 2020

Två elever och en lärare vid Tunaskolan

Elever och lärare vid Tunaskolan

Mellan den 28 februari och den 28 mars 2020 kan du nominera personer till utmärkelsen årets pedagoger 2020. Botkyrka kommun delar ut priset till pedagoger i förskola, fritidshem, grundskola och gymnasium som gjort något som fått stor betydelse för barn, elever och verksamhet.

Årets pedagoger är en utmärkelse som ska lyfta fram pedagoger som goda förebilder och inspiratörer till andra pedagoger. Målet är att långsiktigt öka kvaliteten i kommunens förskolor och skolor.

När och hur kan man nominera?

Nomineringsperioden pågår den 28 februari – 28 mars 2020. Du nominerar ditt val av pedagog genom att fylla i formuläret nedan. I din nominering måste du på ett utförligt sätt svara på följande frågor:

  • På vilket sätt är pedagogen drivande i utvecklingen av den pedagogiska verksamheten?
  • På vilket sätt skapar pedagogen ett värde för barn/elever samt kombinerar värdena kunskap, trygghet och handlingskraft?


Vem kan bli nominerad?

Du kan nominera en pedagog som arbetar inom kommunens förskolor, fritidshem, grundskolor eller gymnasium. Nominera den pedagog som du tycker uträttat något som fått stor betydelse för en enskild elev, en grupp elever, eller som gjort något som bidragit till att utveckla verksamheten på ett betydande sätt för barn och elever.

Vem kan nominera?

Du som är kollega, chef, elev eller vårdnadshavare kan nominera. Det är även möjligt för lärare, förskollärare, barnskötare och fritidspedagoger att nominera sig själva.

Hur utses vinnare?

En Jury utser vinnarna, enligt givna kriterier som finns att läsa längst ned på sidan. Vinnarna får sin utmärkelse på evenemanget Vi är Botkyrka den 31 augusti 2020.

Vem vill du ska vinna?Jag vill nominera i följande kategori
Jag vill nominera i följande kategori

Din motivering måste besvara två frågor: 1. På vilket sätt är pedagogen drivande i utvecklingen av den pedagogiska verksamheten? 2. På vilket sätt skapar pedagogen ett värde för barn/elever samt kombinerar värdena kunskap, trygghet och handlingskraft?Juryns kriterier för att utse vinnare

Mottagare av priset Årets pedagoger ska på ett tydligt sätt kombinera kunskap, trygghet och handlingskraft genom att:

  • Vara drivande i utvecklingen av den pedagogiska verksamheten
  • På ett tydligt sätt skapa värde för barn/elever samt kombinera värdena kunskap, trygghet och handlingskraft
  • Samt något av följande:
  1. Ha utmärkt sig gällande att utveckla samarbets- arbetsformer, arbetssätt samt aktiviteter som skapar effektiv samverkan och utveckling inom verksamheten. Genom sin förståelse för både helheten och delar av verksamheten har detta arbete fått betydelse för såväl enskild elev, grupper av elever samtidigt som det bidragit till att utvecklat verksamheten på ett betydande sätt
  2. Ha utmärkt sig när det gäller att kunna tillämpa modeller, metoder och verktyg för ett optimalt lärande. Har uppvisat stor förmåga att hitta nya tankesätt och lösningar i utforskande och framåtsyftande ändamål och har genom detta arbete bidragit till utveckling hos såväl enskilda elever, grupper av elever samtidigt som det bidragit till att utvecklat verksamheten på ett betydande sätt.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 mars 2020
Barn & utbildning