Stäng meddelande

Riktlinjer för placering, avgifter och ledighet i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Barnomsorgsavgiften beräknas och delas av barnets båda vårdnadshavare oavsett vilken adress barnet bor på. Om ni är två vårdnadshavare och bor på olika adresser kommer ni att få en delad faktura.

Avgiften beräknas med procentuell fördelning utifrån respektive vårdnadshavares skattepliktiga inkomst. Var och en ansvarar för sin avgift. Om du är ensam vårdnadshavare är det bara du som får fakturan.

Det nya sättet att beräkna avgiften gäller från och med den 1 oktober 2017 vilket innebär att debitering kommer att ske retroaktivt från detta datum.

Det är viktigt att respektive vårdnadshavare uppdaterar sin inkomst i e-tjänsten.

Du kan också besöka ditt medborgarcenter eller ringa på telefon: 08 530 610 00

Här kan du läsa de nya riktlinjerna

Frågor och svar om riktlinjerna

Vi är två vårdnadshavare som bor på samma adress.
De nya riktlinjerna kommer inte att påverka dig och din fakturering.

Jag är ensam vårdnadshavare.
Om du är ensam vårdnadshavare och inte haft en sambo kommer inte de riktlinjerna att påverka din fakturering.

Jag är vårdnadshavare och har en sambo.
Om du har en sambo kommer fakturan enbart att räknas på din inkomst som vårdnadshavare och inte tillsammans med din sambo.

Vi är två vårdnadshavare som bor på olika folkbokföringsadresser.
Ni påverkas av riktlinjerna genom att ni kommer att få en delad faktura. Avgiften beräknas med procentuell fördelning utifrån respektive vårdnadshavares skattepliktiga inkomst. Den sammanlagda fakturan kommer inte att överstiga gränsen för maxtaxan.

Vi är två vårdnadshavare till olika barn i familjen som bor på samma adress.
Ni kommer att få varsin faktura baserad på vartdera barn.

Vi är två vårdnadshavare som redan idag har delad faktura.
Ni kommer fortfarande att få delad faktura, det ända som kan skilja sig åt är om sambo
inräknats i fakturan. Inkomsten kommer enbart att baseras på vårdnadshavare.

Vad kommer att hända med syskonrabatten?
Ni kommer fortfarande att få syskonrabatt.

Ändringen träder i kraft från 1 oktober 2017 – vad händer om jag missar att uppdatera min familjebild?
Du som vårdnadshavare kommer att efterdebiteras från 2017-10-01.

Var uppdaterar jag min förändrade familjebild och inkomst?
Du uppdaterar genom att logga in via e-tjänsten "Min skola" på www.botkyrka.se

Jag förstår inte min faktura vem kan hjälpa mig?
Du kan ringa eller besöka Medborgarcenter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2019
Barn & utbildning