Stäng meddelande

Albytäppan

Botkyrka kommun prövar nu möjligheten att bygga bostäder vid Alby koloniområde i enlighet med det vinnande förslaget från markanvisningstävlingen.

Plan: Samråd

Karta som visar var Albytäppan ligger.

Förslaget

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 9 maj 2017 att starta upp detaljplanearbete.

Utredningar får nu utvisa om det är möjligt att bygga de ca 230 bostäder som tävlingsförslaget innefattar. Relationen mellan koloniområdet och den nya bebyggelsen är en viktig fråga i detaljplanearbetet. Koloniområdet som identitetsskapande kvalitet ska utvecklas, och den nya bebyggelsen ska knyta an till odlingstemat på platsen.

Vad händer nu?

Kommunen tar fram ett förslag till detaljplan.


Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 december 2019
Bo & bygga