Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrka kommun omprövar beslut om sekretess

01 februari 2021

Kommun och politik

Under de senaste månaderna har Botkyrka kommun fått upprepade förfrågningar om utlämnande av handlingar rörande de bolag och den markägare som har haft ansvar för marken och sophanteringen i Kagghamra.

Kommunen har med hänsyn till att en brottsutredning har inletts varit restriktiv med att lämna ut handlingar för att inte påverka utredningen. Bedömningen har initialt varit att förundersökningssekretess råder, ett beslut grundat i direktiv från berörd åklagare.

Utredningen har nu pågått en tid. För att kunna göra bedömningar kring vilket material som fortsättningsvis är intressant i utredningen och därmed skulle kunna träffas av förundersökningssekretess har kommunen sökt dialog med åklagaren som leder förundersökningen.

Åklagaren har dock inte kunnat redogöra för vilka uppgifter som - om de lämnades ut - skulle kunna skada utredningen. Botkyrka kommun har ingen möjlighet att på egen hand kunna avgöra detta.

Mot detta ska den grundlagsskyddade rätten att kunna ta del av allmänna handlingar och medborgarnas berättigade krav på insyn ställas. Detta i synnerhet mot bakgrund av hur situationen har utvecklats på senare tid med rök som sprids från området.

Botkyrka kommun har sedan början av branden omprövat sitt tidigare ställningstagande att inte lämna ut handlingarna. Något som krisledningsnämnden nu fattat beslut om.

– Det räcker nu. Åklagarmyndigheten har på direkt fråga inte kunnat precisera vilket material som ingår i och vad som är känsligt i utredningen. Därmed finns det ingen grund för kommunen att att inte lämna ut handlingarna med hänvisning till förundersökningssekretess. Min prioritering är de boende i min kommun och deras berättigade krav på insyn. Vi har därför beslutat att handlingarna ska lämnas ut, säger säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Handlingar som begärs ut måste fortsatt prövas mot kommunens ordinarie sekretessansvar.

Redan i september 2020 krävde Botkyrka kommuns politiska ledning en ny lagstiftning avseende avfallsverksamheter. Igår meddelade Isabella Lövin (MP) att regeringen vill skärpa lagar och regler kring miljöbrott.

– Det är bra att Botkyrkas röster har hörts. Lagen ska stå på kommunernas och invånarnas sida, inte kriminella företags och ansvarslösa markägares, säger Ebba Östlin

Kontaktuppgifter

Nadina Rosengren, stabschef
Telefon: 070 187 08 80
E-post: nadina.rosengren@botkyrka.se

Andra har även läst