Öppna mobilmenyn

Brand i avfallshög i Kagghamra

Sedan den 23 december brinner det i en avfallshög i Kagghamra i Botkyrka kommun. Avfallshögen är nu helt täckt med sand och det syns inte längre någon rök från högen.

Gaser beräknas kunna spridas från brandområdet en tid efter det att branden är släckt. Rekommendationen är därför att boende i området fortsätter att använda luftrenare inomhus.

Nyheter om branden i Kagghamra

 • ”Vi sätter Botkyrkaborna främst och kommer att ta vårt ansvar, även när andra aktörer inte tar sitt”

  Idag, den 5 mars, har Botkyrka kommuns krisledningsnämnd beslutat att kommunen kan komma att gå in som garant för kostnader för nödvändiga åtgärder i NM Trading & Transport AB:s och Resurs-Recycling i Stockholm AB:s avfallsanläggningar i Kagghamra och Kassmyra. Ett ytterligare krafttag för att begränsa påverkan på boende, djur och natur. 5 mars 2021

  Kommun och politik

 • Dagliga uppdateringar över partiklar och kväveoxider upphör

  De dagliga uppdateringarna över resultat av mätningar av partiklar och kväveoxider från branden i Kagghamra har avslutats, i och med att den öppna branden är släckt och rökutvecklingen därmed har upphört. 3 mars 2021
 • Miljöministern gav Botkyrka kommun stöd

  Idag besökte miljö- och klimatminister Per Bolund Botkyrka kommun för att bland andra träffa kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin. Per Bolund ville informera sig om kommunens hantering av branden i Kagghamra. 24 februari 2021

  Kommun och politik

 • Rekommendationerna om luftrenare kvarstår

  Södertörns brandförsvarsförbund har nu till stora delar täckt avfallshögen främst med sand. Det syns i dagsläget inte någon rök från högen. Enligt Räddningstjänsten pågår fortsatt en avtagande förbränning under sanden. 18 februari 2021
 • Täckningsarbetet vid Kagghamra ger resultat   

  Räddningstjänsten beskriver att avfallshögen till stora delar nu är täckt av sand. Arbetet med täckningsarbetet har gått bra och enligt plan. Räddningsinsatsen fortgår, bland annat med att täcka in hela avfallshögen. Kommunen förbereder nu hantering och insatser för när räddningstjänst lämnar över ansvaret för det fortsatta arbetet till den privata markägaren som bär det juridiska och ekonomiska ansvaret för marken och eftersläckningsarbetet.   13 februari 2021

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: