Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Dagliga uppdateringar över partiklar och kväveoxider upphör

03 mars 2021

Boende och närmiljö

De dagliga uppdateringarna över resultat av mätningar av partiklar och kväveoxider från branden i Kagghamra har avslutats, i och med att den öppna branden är släckt och rökutvecklingen därmed har upphört.

Då röken försvunnit har utsläppen av partiklar och kväveoxider också minskat kraftigt. Om situationen skulle ändras genom att branden återuppstår, återupptas uppdateringen. Mätningar av partiklar och kväveoxider fortsätter dock en tid framöver, tills brandförsvaret bedömer att det inte längre finns någon risk för öppen brand.

Rekommendationen om fortsatt användning av luftrenare kvarstår som tidigare med anledning av det fortfarande kan förekomma flyktiga gaser även efter att branden är täckt.

Andra har även läst