Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Att göra det lätt att göra rätt, starta företag, expandera och etablera – det är Botkyrkas bästas melodi

06 februari 2024

Näringsliv och företag

Möt Stina Lundgren, Kommunstyrelsens ordförande (M) och ta del av hennes och det nya politiska styret – Botkyrkas bästas, syn på hur de vill bevara och utveckla Stockholmsregionens bästa företagsklimat.

Fotografi på kommunsturelsens ordförande, Stina Lundgren (M) utanför Hallunda folkets hus.

Kommunstyrelsens ordförande, Stina Lundgren (M)

Ett lyckat företagsklimat handlar i grunden om goda relationer mellan kommunens verksamheter och företagen, säger Stina Lundgren, Kommunstyrelsens ordförande (M). Hon berättar att Botkyrkas bästa, politiska ledningen sedan tre månader, kommer att fokusera på att skapa ordning och reda och se till att pengar går till rätt saker. Hon säger också att kommunen även fortsättningsvis fokuserar på trygghet och säkerhet och att utveckla infrastrukturen.

– Vi vill göra det lätt att göra rätt och inte krångla till det för er företagare, till exempel när det gäller att starta företag och vid hanteringen av tillsyn för livsmedel och restauranger. Men vi vill också bevara den goda servicenivån som finns idag.

– Jag är själv en ”doer” som vill få mycket gjort. Det nya styret vill göra skillnad för er och ringa in utvecklingsområden. Vi vill se resultat och då måste man våga testa. Det går ju att ändra sig, att göra om och göra rätt.

Företagen är tillväxtmotorn

Att näringslivet i Botkyrka ”växer så att det knakar” och går i medvind tror Stina Lundgren först och främst beror på att det finns många duktiga och innovativa företag i kommunen. Här finns hela 7000 företag, vilket är en hög siffra för en kommun av Botkyrkas storlek.

– Många av företagen går med god vinst, expanderar och anställer nya medarbetare. I och med utmärkelsen Bästa tillväxtkommun 2023, har vi åter igen fått kvitto på att vi har Stockholmsregionens bästa företagsklimat.

Stina lyfter kommunens näringslivsverksamhet och de många samarbeten som pågår, och som riktar sig mot alltifrån skolelever till etablerade företag, som en framgångsfaktor.

– Ett exempel är Tillväxt Botkyrka, som går in med aktivt stöd till företag som växer, som ständigt får ett mycket gott renommé av företagarna.

Apropå tillväxt säger Stina att det är företagen i kommunen som är själva motorn för kommunens tillväxt.

– Vi har fantastiskt många småföretagare. Om bara en tredjedel anställer en till person så innebär det tusen nya arbetstillfällen och det vill vi skapa rätt förutsättningar för. Även för nya företag som vill etablera sig i kommunen. Vi har ett ömsesidigt beroende av varandras positiva utveckling.

Hon nämner företagsparkerna i Riksten och Södra Porten-området, där försäljningen av tomter beräknas starta under året, som platser där det finns möjlighet att etablera sig.

– Det är väldigt positivt att fler vill etablera sig i kommunen. Jag tror att det både är företagsklimatet och närheten till Stockholm, med alla fördelar det innebär, som lockar många.

Satsning på att bygga bort otryggheten

Stina tror att satsningen på nya områden och utvecklingen av befintliga, på flera sätt bidrar till att öka tryggheten för medborgare och företagare.

– Vi vet att ni företagare anser att trygghet är det viktigaste utvecklingsområdet. Under de tre kommande åren kommer vi att satsa 120 miljoner kronor ytterligare för att öka tryggheten. Vi ska bygga bort otrygga områden, genom exempelvis förbättrad belysning, ta bort skymmande buskar och häckar. Satsningen ska bidra till ökad säkerhet för den enskilde medborgaren och för företagen.

– I och med att det kommer att bli fler arbetstillfällen ökar möjligheten för medborgarna att få arbete och att försörja sin familj. Det bygger både stolthet och trygghet.

Vill möta dig som är företagare

Stina säger att hon månar otroligt mycket om er företagare och att hon vill ta del av era synpunkter.

– Jag deltar gärna på företagarfrukostar, företagsbesök och i andra forum för att mötas och höra vad ni vill ha för stöd av kommunen och hur deras vardag som företagare kan förenklas.

Avslutningsvis hälsar Stina att det också går bra att kontakta henne via näringslivsenheten: foretag@botkyrka.se

Detta är Botkyrkas bästa

Botkyrkas bästa är en konstellation av Moderaterna, Tullingepartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet samt ett antal före detta socialdemokratiska ledamöter. Läs mer här

Andra har även läst