Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Medborgare kan nu bidra till Botkyrkas nya översiktsplan

03 april 2023

Stadsplanering och trafik

Arbetet med Botkyrkas nya översiktsplan har påbörjats och inleds med en omfattande medborgardialog. Den 3 april öppnar en digital enkät där medborgare kan lämna sina synpunkter på utvecklingen av Botkyrkas fysiska miljö.

Medborgare välkomnas till samtal om Botkyrkas utveckling

För att alla ska få chansen att påverka den nya översiktsplanen bjuder man även in till träffar i alla kommundelar, med start den 20 april i Fittja.

 – Hur ser medborgarna på framtiden och den fysiska miljön nu och 20 år framåt? Vi vill veta vilka platser som används och uppskattas idag, och vad som är viktigt för att Botkyrkabor ska vilja bo kvar i framtiden. Resultatet blir ett underlag till våra politiker och tjänstepersoner i arbetet med att utforma översiktsplanens övergripande inriktningar och mål. Dessa fastställs sedan i ett inriktningsbeslut, säger Jessica Nilsson, samhällsplanerare och projektledare för översiktsplanen på Botkyrka kommun.

Digital enkät och öppna träffar

En inbjudan till att delta i den digitala enkäten eller på fysiska träffar går ut postalt till samtliga hushåll i kommunen i mitten på april, samt i sociala medier. Enkäten kommer dock att vara tillgänglig på botkyrka.se/nyplan redan den 3 april. Träffarna sker mestadels på Medborgarkontoren i respektive kommundel och är öppna för alla medborgare.

Vi hoppas kunna diskutera Botkyrkas utveckling på långt sikt tillsammans med våra medborgare

Jessica Nilsson, samhällsplanerare och projektledare

Här hålls träffarna:

Fittja – Botkyrka konsthall, 20 april kl 16-18

Alby – Medborgarkontoret Alby Centrum, 22 april kl 12-14

Hallunda/Norsborg – Medborgarkontoret Hallunda Centrum, 22 april kl 12-14

Tumba – Medborgarkontoret Tumba Centrum, 29 april kl 12-14

Tullinge – Medborgarkontoret Tullinge Centrum, 26 april kl 16-18

Vårsta/Grödinge – Vårsta Centrum, 4 maj, kl 16-18

Om översiktsplanen

I översiktsplanen ger kommunen riktlinjer för hur mark och vatten ska användas för att skapa en lämplig och hållbar utveckling. Planen visar också hur man vill använda, utveckla och bevara den redan bebyggda miljön. Man utgår sedan från översiktsplanen i detaljplaneringen och när kommunen tar ställning till bygglov.

Vad översiktsplanen måste innehålla och hur planeringen ska gå till är reglerat i plan- och bygglagen och miljöbalken.

Kontakt

Jessica Nilsson, projektledare jessica.nilsson1@botkyrka.se

Andra har även läst