Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Startsida
  • Nyhetsarkiv
  • Fisk i flera sjöar i Botkyrka har förhöjda halter av PFAS – uppföljande provtagning stödjer tidigare resultat

Nyhet

Fisk i flera sjöar i Botkyrka har förhöjda halter av PFAS – uppföljande provtagning stödjer tidigare resultat

13 februari 2024

Boende och närmiljö

Tidigare undersökning (2022) av miljögifter i fisk visade att det fanns förhöjda halter av PFAS i abborre i ett antal sjöar i Botkyrka. Kommunen har nu utfört en uppföljande provtagning i delvis samma sjöar som under 2022 men också utvidgat provtagningen till att omfatta flera sjöar. Resultatet från 2023 stödjer det från 2022. Inga nya kostrekommendationer införs, men tidigare beslut kvarstår.

I Botkyrka har höga halter uppmätts i fisk från Tullingesjön, Bysjön och Albysjön. Förhöjda halter har även uppmätts i Aspen, Uttran och Getaren. Med anledning av resultaten har Botkyrka kommun, liksom flera andra kommuner i länet, i samråd med Livsmedelsverket tagit fram tillfälliga kostråd för egenfångad fisk från dessa sjöar.

För att spåra källorna till PFAS-föroreningarna i sjöarna planerar nu kommunen provtagning av vatten i tillrinnande vattendrag med stöd av
EU-projektet Life IP Rich Waters och Länsstyrelsen.

Tillfälliga rekommendationer för fisk som du fångat själv

Botkyrka kommun har i samråd med Livsmedelsverket tagit fram följande rekommendation för egenfångad fisk från de provtagna sjöarna i kommunen. Med egenfångad menas fisk som du fångat själv eller som någon annan privatperson fångat.

Tullingesjön och Bysjön: Allmänheten avråds äta egenfångad fisk.

Albysjön: Allmänheten rekommenderas att inte äta egenfångad fisk oftare än 2-3 tillfällen per år.

Aspen, Uttran och Getaren: Barn, ammande och gravida eller de som planerar bli gravida rekommenderas att inte äta egenfångad fisk oftare än 2-3 tillfällen per år och övriga vuxna kan äta fisk 1 gång per månad.

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor.

Frågor och svar om PFAS.

Vad är PFAS?

  • PFAS, högfluorerade ämnen, är ett samlingsnamn för en särskild grupp med mer än 10 000 ämnen. Två av de vanligaste substanserna är PFOS och PFOA. PFOS ingick till exempel i brandsläckningsskum som användes fram till 2003. PFOS förbjöds inom EU 2008 och PFOA 2020.
  • Alla PFAS-ämnen är syntetiskt framställda och har tillverkats sedan 1950-talet. De finns inte naturligt i miljön.
  • PFAS används eftersom de har eftertraktade tekniska egenskaper. Exempel är att de är fett-, smuts- och vattenavvisande.
  • PFAS används i en mängd olika produkter som exempelvis impregneringsmedel i textilier, non-stick-beläggningar i till exempel stekpannor eller på papper, som polish och vax i rengöringsmedel och glidmedel i skidvalla. Ett stort användningsområde för PFAS är i brandskum där PFAS används för sina filmbildande egenskaper samt för deras höga temperaturbeständighet.
  • Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner för människa och miljö.
  • Vissa PFAS kan ha skadliga effekter på både människa och miljö. Mycket forskning pågår och det är ännu oklart hur farliga många av ämnena är. Ämnena är dock inte farliga att få i sig vid enstaka tillfällen utan det är höga halter under en lång tid som bör begränsas, framför allt via mat och dricksvatten.

Andra har även läst