Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Förskolesatsning i Hallunda-Norsborg

Vi genomför nu en stor förskolesatsning i Hallunda-Norsborg. En viktig del i arbetet består i de sex helt nya förskolor som planeras att ha öppnat från 2020 till 2027. Tillsammans med stora satsningar inom pedagogik och digitalt lärande tar vi viktiga steg mot en ännu bättre förskolemiljö i hela Hallunda-Norsborg.

Fyra barn som ler i skogen.

Att modernisera förskoleverksamheten i Hallunda-Norsborg är en viktig del i att skapa en ännu bättre och tryggare utbildningsmiljö i hela området. När vi nu bygger nya förskolor så kommer det dock att innebära en rad förändringar för de barn som just nu går i förskolan.

Här beskriver vi de förändringar som planeras att ske, och hur det påverkar förskoleverksamheten under byggtiden.

Vilka flyttar var?

Förskolan Vallmon stod klar under 2020.

Under 2022 påbörjas byggnationen av den helt nya förskolan Anemonen. I juli 2023 planeras den stå klar och då planeras att barnen under sommaren flyttar från förskolorna Ringblomman och Prästkragen till Anemonen.

2025 byggs den nybyggda förskolan Gullvivan i anknytning till den tomt där förskolan Gullvivan ligger idag. År 2026 är planen är att barnen flyttar från förskolan Vitsippan in till nybyggda Gullvivan.

Under åren 2026 och 2027 öppnar dessutom ytterligare två förskolor i Hallunda/Norsborg – Örtagården och Aspen.

Vårdnadshavare kommer som vanligt att kunna välja förskola och kan i mån av plats byta förskola.

Här nedan visar vi en tidslinje över hur hela byggprojektet kommer att se ut, och planer på vad som händer när.

Viktiga datum för förskolorna i Hallunda/Norsborg

Förskolan Vallmon klar 2020.


Förskolan Anemonen byggs 2022.


Förskolan Prästkragen och Ringblommans barn planeras flytta in i förskolan Anemonen under sommaren 2023.


Förskolan Örtagården byggs 2025, klar för inflyttning 2026.


Förskolan Gullvivan byggs 2025, klar för inflyttning 2026.


Förskolan Gullvivans och Vitsippans barn flyttar in i förskolan nya Gullvivan under 2026.


Förskolan Aspen är klar för inflyttning 2027.

Senast uppdaterad:

Följ oss på Facebook

Senast uppdaterad: