Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Satsning på skolan i Hallunda-Norsborg

Botkyrka ska ha Sveriges bästa skola och därför genomför vi nu en stor satsning på skolan i Hallunda-Norsborg. Det är en bred satsning på pedagogik, digitalt lärande, after school-verksamhet och mycket mer – samt på en modern och helt ny skola i Hallunda.

Sex glada barn som ler.

Den nya skolan i Hallunda får plats cirka tusen elever och beräknas stå klar till 2025. Den nya grundskolan kommer att ha en matematisk och vetenskaplig profil med högt digitalt fokus. Skolan kommer att ligga där Borgskolan ligger idag, och när den står klar kommer den att ersätta både Borgskolan och Brunnaskolan.

För att göra plats för den nya skolan stängs och rivs Borgskolan under 2022. Undervisningen för Borgskolans elever kommer under byggperioden att bedrivas i nybyggda och tillfälliga paviljonger som kommer att byggas i anslutning till Lejonparken.

Brunnaskolans elever går kvar som vanligt ända fram tills det att den nya skolan är färdig – och planen är att båda skolornas elever börjar i den nya skolan lagom till 2025.

Elever som går i grundsärskolan på Borgvägen kommer också att få sin undervisning i de nybyggda paviljongerna när Borgskolan stängs under 2022. Elever som går på grundsärskolan på rågvägen kommer att gå kvar i lokalerna på rågvägen fram till dess att den nya skolan står klar. Från och med 2025 är planen att grundsärskolans undervisning ska flytta in den nya skolan.

Edessaskolans elever påverkas också av att Borgskolan stänger. Förslaget är att Edsessaskolan under byggperioden kommer att flytta till paviljonger på Brunnaskolans tomt.

Nedan visar vi en tidslinje över hur hela byggprojektet kommer att se ut, och vad som händer när.

Viktiga datum för Nya Hallunda Skola

Datum för planer på flytten och kringaktiviteter.

Stängning av Borgskolan under 2022.


Inflyttning till Paviljongerna för Borgskolans och elever på Gullvivans tomt under 2022.


Edessaskolan flyttar eventuellt till paviljonger på Brunnaskolans tomt under 2022.


Inflyttning till nya grundsärskolan och grundskolan i Hallunda för Borgskolans och Brunnaskolans elever under 2025

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Följ oss på Facebook

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: