Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Visionen för skolsatsning Hallunda-Norsborg

Nu genomför vi en stor skolsatsning i Hallunda-Norsborg. Vi ska bygga en modern grundskola med plats för cirka tusen elever, och från 2020 till 2027 kommer inte mindre än sex nya förskolor ha öppnat här i området. Men skolsatsningen handlar också om mycket mer än nya lokaler. För att skapa riktigt bra förskola och skola fokuserar vi särskilt inom sju olika områden:

Pedagogik

Vi ska se varje elevs behov och förutsättningar – och fånga varje möjlighet till lärande.

Digitalt lärande

Vi ska ligga i framkant i användningen av digitala plattformar och läromedel, och utveckla lärandet med hjälp av teknik och nya digitala arbetssätt.

Engagerade lärare

Vi ska ha en arbetsplats där pedagoger får en utvecklande, dynamisk arbetsmiljö och engagerade kollegor.

After school-verksamhet

Vi ska skapa en skola för hela dagen och en meningsfull tillvaro även efter skolan.

Trygghet

Vi ska ha en trygg skola för alla – barn, elever och vuxna. Det är också en viktig grund för ett tryggare Hallunda-Norsborg.

Nya lokaler

En förutsättning för alla dessa punkter är moderna och ändamålsenliga lokaler. Det är grunden i skolsatsningen och här på sajten samlar vi information som berör barn, föräldrar och hela området runt Hallunda-Norsborg.

Framtid

Vi ska följa stötta hela vägen från förskolan till arbetslivet genom att skapa förutsättningar till långsiktig framgång för alla som bor i Hallunda/Norsborg.

Botkyrkas förskolor och skolor ska vara rustade för att ge en god undervisning och förutsättningar för att lyckas i livet. Följ med oss när vi tillsammans bygger framtidens skola för morgondagens vuxna.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: