Stäng meddelande

Grundskolor i kommunal regi

Grundskolan är en tioårig skolform för barn i åldern 6–16 år.

Enligt skollagen gäller skolplikt för alla elever i grundskoleåldern, 6–16 år.

Utbildningen ska bidra till elevens personliga utveckling, förbereda eleven för aktiva livsval och lägga grunden till fortsatt lärande.  Nedan kan du se alla grundskolor i Botkyrka som drivs i kommunal regi.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Banslättskolan

Förskoleklass – skolår 5
Fritidshem
Antal elever: cirka 400

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Björkhaga skola

Förskoleklass–skolår 9
Fritidshem
Särskola
Antal elever: cirka 600 Inriktning: Kultur, inklusive musik

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Borgskolan

Förskoleklass – årskurs 6
Förberedelseklasser, årskurs 1-3 och 4-6
Fritidshem
Särskola
Antal elever: cirka 300

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Broängsskolan

Förskoleklass – skolår 9
Fritidshem
Antal elever: cirka 630

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Brunnaskolan

Förskoleklass – skolår 9
Fritidshem
Särskola
Antal elever: cirka 400

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Eklidsskolan

Förskoleklass – skolår 5
Fritidshem
Antal elever: cirka 200
Skolan har ett klassiskt spår och ett montessorispår.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Falkbergsskolan

Årskurs 6 – 9
Antal elever: cirka 400

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Fittjaskolan Botkyrka

Förskoleklass – skolår 9
Förberedelseklass skolår 1 – 9
Fritidshem
Särskola
Antal elever: cirka 530

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Grindtorpsskolan

Förskoleklass – skolår 9
Förberedelseklasser skolår 1–9
Fritidshem
Antal elever: cirka 500

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Hammerstaskolan

Förskoleklass – skolår 9
Fritidshem
Antal elever: cirka 430

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Karsby international school

Förskoleklass – skolår 9
Förberedelseklasser skolår 7 – 9
Fritidshem
Antal elever: cirka 480

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Kassmyraskolan

Förskoleklass – 6
Fritidshem
Särskola 1 – 6
Antal elever: cirka 520

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Kvarnhagsskolan

Förskoleklass – skolår 9
Fritidshem
Särskola
Antal elever: cirka 630

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Malmsjö skola

Förskoleklass – skolår 9
Fritidshem
Antal elever: 530

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Parkhemsskolan

Förskoleklass – skolår 5
Fritidshem
Antal elever: cirka 270

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Rikstens skola

Förskoleklass  till årskurs 9
Fritidshem
Antal elever: cirka 700

Skogsbacksskolan

Förskoleklass till årskurs 3
Antal elever: cirka 200

Storvretskolan

Förskoleklass – Årskurs 4-9
Fritidsverksamhet Lagret, drivs av Kultur och Fritid
Förberedelseklasser
Antal elever: cirka 260

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Tallidsskolan

Förskoleklass–skolår 6
Fritidshem
Särskola
Antal elever: ca 300

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Trädgårdsstadsskolan

Förskoleklass – skolår 9
Fritidshem
Antal elever: cirka 640

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Tullingebergsskolan

Förskoleklass – skolår 5
Fritidshem
Träningsskola årskurs 1–10
Antal elever: cirka 250

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Tunaskolan

Förskoleklass – skolår 9
Fritidshem
Antal elever: cirka 640

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2019
Barn & utbildning