Stäng meddelande

Grundskolor i kommunal regi

Grundskolan är en tioårig skolform för barn i åldern 6–16 år.

Enligt skollagen gäller skolplikt för alla elever i grundskoleåldern, 6–16 år.

Utbildningen ska bidra till elevens personliga utveckling, förbereda eleven för aktiva livsval och lägga grunden till fortsatt lärande.  Nedan kan du se alla grundskolor i Botkyrka som drivs i kommunal regi.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Banslättskolan

Förskoleklass – skolår 5
Fritidshem
Antal elever: cirka 400

 

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Björkhaga skola

Tumba

Årskurs F–9 samt särskola
Antal elever ca 600

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Borgskolan

Förskoleklass – årskurs 6
Förberedelseklasser, årskurs 1-3 och 4-6
Fritidshem
Särskola
Antal elever: cirka 300

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Broängsskolan

Förskoleklass – skolår 9
Fritidshem
Antal elever: cirka 630

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Brunnaskolan

Förskoleklass – skolår 9
Fritidshem
Särskola
Antal elever: cirka 400

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Eklidsskolan

Förskoleklass – skolår 5
Fritidshem
Antal elever: cirka 200
Skolan har ett klassiskt spår och ett montessorispår.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Falkbergsskolan

Årskurs 6 – 9
Antal elever: cirka 400

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Fittjaskolan Botkyrka

Förskoleklass – skolår 9
Förberedelseklass skolår 1 – 9
Fritidshem
Särskola
Antal elever: cirka 530

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Grindtorpsskolan

Förskoleklass – skolår 9
Förberedelseklasser skolår 1–9
Fritidshem
Antal elever: cirka 500

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Hammerstaskolan

Förskoleklass – skolår 9
Fritidshem
Antal elever: cirka 430

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Karsby international school

Förskoleklass – skolår 9
Förberedelseklasser skolår 7 – 9
Fritidshem
Antal elever: cirka 480

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Kassmyraskolan

Förskoleklass – 6
Fritidshem
Särskola 1 – 6
Antal elever: cirka 520

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Kvarnhagsskolan

Förskoleklass – skolår 9
Fritidshem
Särskola
Antal elever: cirka 630

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Malmsjö skola

Förskoleklass – skolår 9
Fritidshem
Antal elever: 530

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Parkhemsskolan

Förskoleklass – skolår 5
Fritidshem
Antal elever: cirka 270

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Rikstens skola

Förskoleklass  till årskurs 9
Fritidshem
Antal elever: cirka 700

Skogsbacksskolan

Förskoleklass till årskurs 3
Antal elever: cirka 200

Storvretskolan

Förskoleklass – Årskurs 4-9
Fritidsverksamhet Lagret, drivs av Kultur och Fritid
Förberedelseklasser
Antal elever: cirka 260

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Tallidsskolan

Förskoleklass–skolår 6
Fritidshem
Särskola
Antal elever: ca 300

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Trädgårdsstadsskolan

Förskoleklass – skolår 9
Fritidshem
Antal elever: cirka 640

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Tullingebergsskolan

Förskoleklass – skolår 5
Fritidshem
Träningsskola årskurs 1–10
Antal elever: cirka 250

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Tunaskolan

Förskoleklass – skolår 9
Fritidshem
Antal elever: cirka 640

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2019
Barn & utbildning