Stäng meddelande

Borgskolan

Grundskola: Förskoleklass – årskurs 6
Fritidshem
Förberedelseklass, årskurs 1-3 och 4-6
Grundsärskola - inriktning träningsskola
Kommunövergripande grupper:

Borggruppen (elever inom autismspektra som läser enligt grundskolans läroplan)
Förskola (barn inom autismspektra)

På Borgskolan utgår vi från att studiero och trygghet är grunden för kunskap. Skolan har en öppen atmosfär, personlig anda och ett engagemang – från personal, elever och föräldrar. Det ger en bra miljö för att ta till sig kunskaper och utvecklas som människa. Varje enskild elev får hjälp att hitta sina inlärningsstrategier, och alla får stöd i utvecklingen till ansvarstagande personer med självförtroende. Vår grundsyn är att alla barn kan lära sig att lära och att alla är bra på något. Det handlar om att ta hand om och utveckla elevernas talanger och förmågor.

Kontakt

Tillförordnad rektor: Lilian Varnander.
Telefon till skolan: 08-530 638 00 eller 072-706 81 90
e-post: borgskolan@botkyrka.se

Besöksadress:
Borgvägen 10

Postadress:
145 68 Norsborg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 februari 2019
Barn & utbildning