Stäng meddelande

Senioraktiviteter

Kultur och aktiviteter för seniorer

Botkyrka kommun vill möjliggöra för varje medborgares rätt till ett rikt och självständigt liv. Seniorer är en prioriterad grupp i kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Kommunen erbjuder ett brett utbud av mötesplatser och aktiviteter för seniorer, både inom omsorgen och i samverkan med Botkyrkas föreningsliv. Kultur- och fritidsförvaltningen fördelar ekonomiska bidrag och projektstöd - Evenemangsstöd, Kreativa fonden - till seniorer som vill genomföra egna idéer eller föreningar som vill arrangera aktiviteter för seniorer. Varje år anordnas en särskild seniorvecka med programpunkter, som vill inspirera till ny kunskap, aktivitet och kreativitet.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 mars 2019
Bibliotek & kultur