Stäng meddelande

Förskolan Vallmon öppnar

Den 29 maj öppnar förskolan Vallmon som ingår i projektet ”13 nya förskolor”. Vallmon i Hallunda-Norsborg är näst i tur efter Opalen som öppnade i Tumba i början av året. De nya förskolorna ska skapa bästa möjliga förutsättningar för barnen utifrån ett hälso- och lärfrämjande perspektiv.

Det är nuvarande Vitsippans barn som flyttar till nya Vallmon. Vitsippan var Vallmon från början men i en annan byggnad. Nu blir Vallmon Vallmon igen men i ny skepnad.

Äntligen är nya Vallmon färdig. Den är större och bättre! Modernare lokaler, en underbar utegård och fantastiska möjligheter för barn att leka, lära och utvecklas, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens ordförande.

Innemiljön består av ateljéer och olika rumskoncept för att stimulera kreativitet och skapande. Den stora föreskolegården har också ett stort pedagogiskt fokus med stora aktivitetsytor.

Jag är stolt och glad över att vi nu öppnar en förskola som kan erbjuda barnen rikligt med förutsättningar för att ha roligt och genom lek lära sig olika saker, både utomhus och inomhus. Det är personalen tillsammans med barnen som kommer att skapa Vallmons själ, säger Mikaela Liedegren, rektor förskolan Vallmon.

Förskolan har plats för totalt 180 barn. I dagsläget är ca 160 barn inskrivna på förskolan. Näst på tur i projektet ”13 förskolor” är Måsen i Alby som ska öppna i slutet av året.

Fakta Vallmon

Förskolan är 2 000 kvm. Utgångspunkten har varit att bygga utifrån ett hållbart perspektiv. Byggnaden är i trä och består av industriellt byggda moduler. Sedumtaket består av torktåliga växter, vilket bidrar till att minska belastningen på kommunens dagvattenledningar genom att fördröja och avdunsta regnvatten. På taket har solceller installerats, vilket bidrar till en lägre elenergiförbrukning. Byggnaden har två våningar med två stora uteterrasser. Förskolegården är 6 000 kvm.

Förskolan Vallmons stora gård med mycket växtlighet, plats för att odla och många aktivitetsytor.

Vallmons stora förskolegård med mycket växtlighet, plats för att odla och många aktivitetsytor.

13 förskolor

Många av Botkyrkas förskolor byggdes i samband med det nationella miljonprogrammet. Det innebär att flera av våra förskolelokaler idag inte är anpassade till modern pedagogik och de har ett stort behov av underhåll. Kommunen har därför sedan tidigare beslutat att ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga 13 nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år.

Tabellen beskriver vilket år respektive förskola ska öppna och i vilket område.

Förskola

Område

År

Opalen

Tumba

2020 (klar januari)

Vallmon

Hallunda-Norsborg

2020 (klar maj)

Måsen

Alby

2020

Gullvivan

Hallunda-Norsborg

2021

Posthagen (ersätter Myran)

Fittja

2022

Anemonen

Hallunda-Norsborg

2022

Ametisten

Tumba

2022

Svalan

Alby

2023

Örtagården

Hallunda-Norsborg

2023

Staren

Alby

2024

Kungstäppan

Tumba

2024

Tallen (ersätter Lysmasken)

Fittja

2025

Aspen

Hallunda-Norsborg

2026


Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2020