Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Gångbro i Tullinge avstängd för reparation

Gång- och cykelbron vid Alice Tegners väg kommer att vara avstängd för reparation från och med augusti 2018 till och med december 2018.

För att passera järnvägen, använd Tunnelbacken och Flottiljvägen. Lördagen den 6 oktober mellan kl 09.00 - 17.00 kommer pålning att ske för det nya landfästet till gångbron över järnvägen. Järnvägstrafiken stängs av ett par timmar mitt i natten. 

Gångbron över järnvägen vid Alice Tegnérs väg byggdes 1975 och sidorna för låga för dagens krav på gångbroar och behöver höjas. Brons sidor är för låga för dagens krav på gångbroar och behöver höjas.

Brons landfästen var dåliga. Det östra landfästet behöver bytas ut helt och hållet och pålas ner till berg för att få stabilitet. Det västra byggs om delvis och bägge förses med nya lager. För att kunna åtgärda landfästena lyfts bron bort. Samtidigt passar man på att måla om bron och byta ut de delar som skadats av korrosion.

Bron körs sedan iväg till en etablering där den gamla färgen blästras bort, skadade stålpartier ersätts och bron målas sedan i en ny kulör, grangrön.

Fakta om bron

  • Den är 31 meter lång och byggdes 1975
  • Bron beräknades väga 13 ton men visade sig väga drygt 17 ton
  • När arbetet är klart är bron redo för att användas i ytterligare 50 år
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2018