Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande
  • Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Botkyrkas företagsklimat tappar placering i Svenskt Näringslivs rankning, men förbättringar är på gång

Botkyrkas företagsklimat tappar placering i Svenskt Näringslivs rankning, men förbättringar är på gång

Bild

Idag, tisdag 2 oktober, presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga ranking av det lokala företagsklimatet i Sverige. Botkyrka kommun hamnar på plats 170 av Sveriges 290 kommuner.

Mätningen görs en gång per år. Den baseras på officiell statistik och enkätfrågor som skickas till ett urval av företagen i kommunerna. Vilket är en nedgång i jämförelse med resultatet 2017, då Botkyrka landade på plats 145.

Rankingresultatet visar att näringslivsfrågorna även fortsättningsvis behöver vara fortsatt högt prioriterat i kommunen. Exempel på områden där vi har fortsatta utmaningar rör dialog mellan kommunledning och företag samt kommunens information och service. Det finns även ett långsiktigt strategiskt arbete att göra för kommunen gällande bland annat markupplåtelse och infrastruktursatsningar för att för möta företagens behov.

Vi ser även att vissa resultat har gått framåt till exempel tjänstemännens attityder gentemot företag och upplevd minskad konkurrens från kommunala verksamheter.

Vi behöver göra ett krafttag för att ge Botkyrkas företagare rätt förutsättningar att växa, det gäller alltifrån effektiv service till långsiktiga frågor som tillgång till mark och infrastruktur. Utveckling av arbetsplatser i Botkyrka står mig nära, att företag ska kunna växa och anställa Botkyrkabor, därför har vi skapat Tillväxt Botkyrka. säger Ebba Östlin, kommunsttyrlesens ordförande.

Ebba Östlin berättar att hon här näst vill utöka dialogen mellan kommunledning och företag i kommunen. Därför kommer hon att tillsätta ett näringslivsråd från 2019 och redan under hösten kommer flera företag bli kontaktade för att vara med i processsen om ett bättre företagsklimat.

Botkyrka kommun har genomfört ett kommunövergripande projekt för att öka nöjdheten bland kommunens företagare vid kontakt med kommunens myndighetsutövare. Detta har resulterat i en ökning av kommunens NKI (nöjd kund Index) samtidigt som vi nu även ser att tjänstemännens attityder till företagande blir bättre, säger Mattias Jansson, kommundirektör.

Du kan läsa mer om NKI-undersökningen och dess resultat på kommunens sida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer om rankingen

Svenskt Näringslivs ranking lyfter fram var i Sverige det är bäst att starta och driva företag. I undersökningen läggs stor vikt vid företagens sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen. Dessutom mäts en rad andra faktorer, till exempel service till företagen, kommunens tillämpning av lagar och regler, tillgång på arbetskraft, infrastrukturfrågor och attityden till företagande i kommunen.

Läs mer om rankingen på foretagsklimat.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företagare i Botkyrka?

Driver du företag i Botkyrka och vill delta i dialogen kring hur vi gemensamt utvecklar Botkyrkas företagsklimat? Varmt välkommen att anmäla dig till näringslivsforum som anordnas av näringslivsenheten ihop med Svenskt Näringsliv den 11 oktober på Subtopia. Du hittar mer information om eventet på Botkyrka.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor, kontakta Näringslivscenter på foretag@botkyrka.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2018