Stäng meddelande

Ny organisation hos socialtjänsten i Botkyrka

Kvinna som ler framför en graffitimålad vägg

Marie Lundqvist, socialdirektör i Botkyrka kommun

För att göra det enklare för de som behöver stöd av socialtjänsten i Botkyrka kommer flera förändringar i organisationen att genomföras. Till exempel delas verksamheten upp i två områden; ett barnspår och ett vuxenspår. Många enheter byter dessutom namn och flera av dem samlas till Tumba. Målet är en mer tillgänglig socialtjänst med bättre förutsättningar att möta Botkyrkabornas behov.

Vi har sett att vi behöver arbeta närmare varandra i socialtjänsten, vi behöver riva stuprören. Det gäller både de som jobbar med utredning och de som jobbar med behandling. Förhoppningen är att den som behöver stöd av oss ska träffa färre handläggare och slippa resa över kommunen för att träffa sina olika kontakter, säger Marie Lundqvist, socialdirektör.

Den nya organisationen ska:

  • Säkra en högre likvärdighet med samma bedömning oavsett handläggare och beslutsfattare
  • Ge bättre förutsättningar för att öka kunskap och erfarenhet om handläggning för de olika målgruppernas behov och förutsättningar.
  • Göra det enklare för den som behöver stöd med färre handläggare och resor

De medborgare som söker stöd i framtiden kommer att mötas av en bättre organiserad socialtjänst, tror Marie Lundqvist. I den nya organisationen kommer exempelvis den som söker stöd som vuxen att komma till en enda mottagning, inte som idag, då det finns tre vägar in.

Ett långsiktigt arbete

Marie Lundqvist understryker att den nya organisationen inte är färdig i och med att den sjösätts.

Vi är inte klara första mars. Vi ska fortsätta jobba med hur vi kan samarbeta, ge service och förbättra vår verksamhet så att den passar Botkyrkaborna bättre.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 mars 2019