Stäng meddelande

Botkyrkas företag fortsatt nöjda i kontakten med kommunen

I årets NKI-undersökning kring företagarnas myndighetskontakter, placerar sig Botkyrka på plats nummer 17 i Stockholmsregionen och ligger över genomsnittet för NKI i Stockholms Län.

Undersökningen är gjord av Stockholm Business Alliance och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), och mäter ett Nöjd – Kundindex (NKI) i hur väl Sveriges kommuner har presterat för det lokala näringslivet när det gäller myndighetskontakter. I årets NKI- undersökning fick Botkyrka kommun resultatet 70, ett resultat som är över genomsnittet för NKI i Stockholms län.

Det är glädjande att vi behåller positionen och att arbetet vi har börjat ger resultat men vi har behov av att fortsätta våra insatser med att underlätta för företag och medborgare i deras kontakt med kommunen, säger Leif Eriksson, kommundirektör.

En parameter som fortsätter sin positiva trend från förra året är bygglov. I år har bygglov ökat sitt NKI till 69. Ett resultat av det arbete som påbörjades under 2017 för att fortsätta utveckla och förbättra kommunens bygglovsservice utefter företagarnas behov.

Aktivt arbete med tillgänglighet
Tillgänglighet och effektivitet är något Botkyrka kommun arbetar aktivt med. Genom att exempelvis lyssna till företagens behov och utifrån dessa utveckla digitala lösningar skapar vi effektivare myndighetskontakter. Detta genom tydliga checklistor, lathundar och handlingar på webben som förenklar arbetet, men också att vi ger en tydlighet i vad som krävs i de olika delarna i processen.

Vi har alltid en strävan att göra det enklare för företagen i kommunen, säger Gustav Fridlund, näringslivschef. Jag ser fram emot att vi tillsammans ska fortsätta arbetet med att tillgodose företagens behov.

Mer om mätningen: NKI-enkäten mäter hur kommunernas företagskunder uppfattar kontakterna med kommunen i sin myndighetsutövning. Det handlar om kontakterna i samband med 6 olika myndighetsområden; bygglov, markupplåtelser, miljötillsyn, brandtillsyn, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Företagskunderna har svarat på enkätens frågor om hur bra kommunen varit på bland annat tillgänglighet, bemötande och effektivitet.

Här kan du läsa undersökningen i sin helhet.länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 april 2019