Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Risk för utdömande av vite

Skolinspektionen har ansökt hos förvaltningsrätten om att ett vite ska utdömas för brister på Malmsjö skola. Ansökan om vitet grundar sig på den tillsyn och kritik Skolinspektionen riktat mot Malmsjö skola under 2018 där utbildningsförvaltningens åtgärder inte har räckt till för att rätta till bristerna.

Kenny Fredholm, verksamhetschef och skolchef för grundskola i Botkyrka kommun:

Vi har brustit i att åtgärda i tid men beskedet om Skolinspektionen ansökan om utdömande av vite just nu förvånar då förvaltningen meddelats om att ett slutligt besked kommer först efter nästa tillsyn i januari 2020. Arbetet med att komma tillrätta med bristerna fortlöper efter den åtgärdsplan som uppdaterade som senast i våras. Vi har haft en positiv skolstart där det finns en fulltalig skolledning och vi har ökat andelen legitimerade lärare. Vi har också en rådgivare på plats på skolan som en extra resurs sedan i augusti och som säkerställer att vårt åtgärdspaket får effekt. Vi ser med tillförsikt på det här läsåret och att vi ska gå igenom tillsynen i januari 2020 utan anmärkningar.

Fakta Malmsjö skola

De två vitesföreläggandena omfattar ett från i juni 2018 på 900 000 kr och det andra från i maj 2019 på 1 600 000 kr. Skolinspektionens kritik handlar om att skolan inte kommit till rätta med bristerna som påtalats efter den skolinspektion som genomfördes 2016.

Den 26 augusti 2019 ansökte Skolinspektionen om utdömande av det första vitesföreläggandet. Det tidigare vitesföreläggandet var på 900 000 kr men beloppet sänktes till 800 000 kr då Skolinspektionen ansåg att vissa brister avhjälpts. Förvaltningen har möjlighet att yttra sig om Skolinspektionens ansökan till förvaltningsrätten innan denna instans fattar beslut.

Fakta skolinspektionsärenden Botkyrka kommun

År 2016 genomfördes en omfattande skolinspektion av kommunens grundskolor där majoriteten godkändes. Därefter följde förelägganden för Björkhaga skola, Brunnaskolan och Storvretskolan. Utdömande av viten omfattar alla tre.

I nuläget är det ärenden om tre skolor samt huvudman som kvarstår. Besked om huvudmannanivå kommer i september, Grindtorpsskolan i december (tillsyn i november) och Malmsjö skola i januari 2020 (tillsyn i december) och Storvretskolan där tillsyn precis gjorts och där beslut kommer i oktober.

Fotnot: Antalet vitesförelägganden från Skolinspektionen har ökat de senaste åren. Under 2017 var det ungefär 100 skolor i Sverige jämfört med ett 20-tal år 2013. Även bötesbeloppen stiger. En förklaring är den ändring i skollagen som trädde i kraft i januari 2015. Sedan dess är Skolinspektionen skyldig att förelägga med vite vid brister som allvarligt försvårar elevernas förutsättningar att nå målen. Källa: Dagens Samhälle,
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/allt-fler-skolor-hotas-med-vite-19802länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 september 2019