Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Omfältsbelysning skapar trygghet och sparar energi

Bilden föreställer en upplyst gång- och cykelväg.

Gångstråket i Tullinge är först ut i kommunen med omfältsbelysning.

Enligt en studie som gjorts i Tullinge kan en ny typ av gång- och cykelvägsbelysning ge en ökad upplevelse av trygghet samtidigt som den drar mindre energi än traditionell parkbelysning.

­- Vi har inkluderat tre huvudaspekter i studien. De är trygghet, feministisk stadsplanering och klimatsmart energibesparing. De preliminära resultaten ser mycket lovande ut och ambitionen är att belysa flera gångstråk i kommunen på det här sättet, säger Thomas Dottman, driftingenjör på Botkyrka kommun och ansvarig för kommunens deltagande studien.

Genom att minska den direkta belysningen på gångbanan samtidigt som man ökat belysningen i området omkring gång- och cykelvägen lite, skapas större trygghet och gör att man får bättre uppfattning om området omkring sig. Tekniken kallas omfältsbelysning. Förutom att man gör gång- och cykelvägar tryggare ger omfältbelysningen en energibesparing på cirka 20 procent.

Ljusanläggningen i Tullinge har funnits sedan januari 2018. I studien har cirka 1 000 personer deltagit via intervjuer och enkäter om deras upplevelse av ljussättningen.

Bakom studien står förutom Botkyrka kommun, KTH, Konstfack och Stockholms universitet. Studien presenterades på årets Gatubelysningsforum.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2019