Stäng meddelande

Botkyrka kommun upphandlar hemtjänst enligt LOU

En äldre man sitter på en parkbänk, ler och tittar in i kameran. Framför sig har han en rullator. Bredvid honom sitter en yngre kvinna som tittar på honom och ler.

Kvalitet och hållbarhet. Botkyrka kommun söker externa utförare som vill leverera kvalitet, och växa hållbart.

I mars startar upphandlingen av externa utförare inom hemtjänsten i Botkyrka.
–Vi söker utförare som vill ge omsorg med kvalitet till våra medborgare, och som vill växa på ett hållbart sätt, säger Petra Oxonius omsorgsdirektör.

I maj 2019 beslutade kommunfullmäktige att införa ökad valmöjlighet inom hemtjänsten, genom att öppna upp för externa utförare (privata företag, ideella organisationer). Medborgare har efterfrågat att få välja utförare, och beslutet var resultatet av en utredning av mittenmajoriteten i Botkyrka kommun.

– Medborgare ska få möjlighet att välja mellan fler etablerade utförare. Därför har vi valt att upphandla enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Det innebär också att de externa utförarna från start garanteras en fast andel av hemtjänsten, för att sedan kunna växa i lugn takt, säger Tuva Lund (s), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Möjlighet att växa långsiktigt och hållbart

I mars annonseras upphandlingen, där kommunen söker fyra externa utförare i två geografiska områden. Under hösten 2020 får medborgarna välja, och i januari 2021 ska utförarna vara på plats. På sikt ska hälften av hemtjänsten levereras av externa utförare, och hälften av Botkyrka kommuns hemtjänst. Medborgare får önskat val i mån av utrymme hos utföraren.

För utförare: mer om upphandlingen av hemtjänst enligt LOU

–I vår modell får Botkyrkaborna ökad möjlighet att påverka sin vardag och omsorg, och de externa utförarna får möjlighet att växa långsiktigt och hållbart. Samtidigt gör vi som kommun en ansvarsfull och hållbar omställning, där kvaliteten står i centrum, säger Aram El Khoury (kd), vice ordförande i vård- och omsorgsförvaltningen.

Upphandlingen sker vid ett tillfälle i mars och annonseras på sedvanligt sätt.

För utförare som vill veta mer om upphandlingen arrangeras den 19 februari kl 17.00 en informationsträff i Kommunhuset i Tumba.

Tidplan för ökad valmöjlighet

  • Mars 2020 - upphandlingen annonseras
  • Maj 2020 - upphandlingen avslutas
  • Vår och höst 2020 - medborgare får information om valet av utförare
  • Höst 2020 - medborgare får välja utförare
  • Januari 2021 - externa utförare är på plats och ger hemtjänst till medborgarna

Kontakt:
Ulrika Nylén, kommunikatör
Vård- och omsorgsförvaltningen
070-886 15 20
ulrika.nylen@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2020