Stäng meddelande
  • Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Nya maxtider i förskola för barn till föräldralediga och arbetssökande

Nya maxtider i förskola för barn till föräldralediga och arbetssökande

Från och med den 1 april 2020 har barn till föräldralediga, arbetssökande och de som saknar sysselsättning rätt till förskola och pedagogisk omsorg 5 timmar per dag. Det är en minskning från dagens 35 timmar per vecka till 25 timmar.

Den 18 februari beslutade utbildningsnämnden om nya vistelsetider i förskolan och i pedagogisk omsorg för barn till föräldralediga, arbetslösa och de som saknar sysselsättning. De nya reglerna som gäller från och med den 1 april innebär att den maximala vistelsetiden minskas från dagens 35 timmar/vecka till 25 timmar/vecka.

Bakgrunden till förändringen är de övergripande effektiviseringskrav som utbildningsförvaltningen har de kommande åren. Effektiviseringen gällande vistelsetider uppskattas till drygt 3,3 miljoner kronor för 2020.

Enligt lag ska kommunerna erbjuda minst 15 timmars vistelsetid. Botkyrkas nya regler på 25 timmar per vecka är i linje med vad andra har. De flesta kommuner i länet erbjuder 20–30 timmar/vecka.

I vårt arbete med effektiviseringar måste vi se över all verksamhet och organisation och här såg vi ett utrymme att begränsa vistelsetiden. Vistelsetiden på 5 timmar per dag ger barnen fortsatt möjlighet att ta del av förskolans huvudsakliga pedagogiska verksamhet som sker mellan klockan 9 och 14. Vi bedömer därför att vi bibehåller samma kvalitet för barnen, säger Sara Dahl, verksamhetschef förskola.

Kortare vistelsetid innebär ett minskat behov av personal men det kan se olika ut på olika enheter. Förvaltningen utgår ifrån att det kan lösas genom naturliga avgångar och att inte förlänga visstidsanställningar.

Läs också:
Effektiviseringar och satsningar i Botkyrkas skolor, 2019-12-11

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2020