Stäng meddelande

Anette Älmdalen utses till utbildningsdirektör i Botkyrka

Anette Älmdalen, ny utbildningsdirektör från och med den 23 mars.

Anette Älmdalen, ny utbildningsdirektör från och med den 23 mars.

Anette Älmdalen har utsetts till utbildningsdirektör i Botkyrka kommun. Hon har varit tillförordnad utbildningsdirektör, sedan maj 2019.

Rollen som utbildningsdirektör innebär att leda utbildningsförvaltningens arbete. I Botkyrka kommun omfattar den 74 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor med sammanlagt 3 600 medarbetare och cirka 12 000 barn och elever.

Jag är mycket glad att Anette tackat ja till denna uppgift. Hon har under sitt år som tillförordnad utbildningsdirektör visat att hon har förmågan att leda och driva en så stor och komplex verksamhet som utbildningsförvaltningen. Dessutom har hon visat att hon både kan förvalta och bibehålla det som fungerar bra men också utveckla det som behöver förbättras, säger kommundirektör Leif Eriksson.

Vårt mål är att bli Sveriges bästa skolkommun. För att nå dit behöver vi en stark förvaltningsledning. Därför är denna rekrytering väldigt bra och viktig för Botkyrka, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens ordförande.

Anette Älmdalen har tidigare varit chef för utbildningsförvaltningens stödfunktioner och ställföreträdande utbildningsdirektör i Botkyrka kommun. Anette Älmdalen kom till Botkyrka från en tjänst som undervisningsråd på Skolverket. Hon har dessförinnan även varit skolchef inom fristående skolverksamhet.

”Jag ser fram emot att leda utbildningsförvaltningen vidare i den positiva utveckling som vi haft under de senaste åren. Fler elever än tidigare går ut från grundskolan med fina betyg och fler än någonsin klarar sin gymnasieexamen. Jag brinner för att barn ska ges förutsättningar för att lyckas i skolan. Lyckas vi med skolan, så betyder det mycket för hela samhällsutvecklingen”, säger Anette Älmdalen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 mars 2020