Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande
 • Startsida
 • / Nyhetsarkiv
 • / Botkyrka kommun presenterar insatser för att stötta lokala företag och föreningar som drabbas av coronakrisen

Botkyrka kommun presenterar insatser för att stötta lokala företag och föreningar som drabbas av coronakrisen

I och med coronavirusets spridning riskerar allvarliga ekonomiska konsekvenser drabba Botkyrkabor, företagare och föreningar i kommunen. Idag presenterar kommunstyrelsen ett antal första insatser för att mildra de ekonomiska effekterna för företag och föreningar. Fokus riktas mot stöd till affärsutveckling, lättnader i tillstånds- och tillsynsavgifter för företag och hyreslättnader för föreningslivet.

Den styrande Mittenmajoriteten har enats med oppositionen om insatserna för att lindra de ekonomiska konsekvenserna.

Vi måste backa upp våra företagare. Botkyrka kommun kommer fatta alla beslut som krävs för att värna Botkyrkaborna och Botkyrka, och där är näringslivet en central del. Det är oerhört viktigt att vi gör vad vi kan för att stötta våra lokala företagare och föreningar genom den här krisen, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun.

Kommunens åtgärder är ett komplement till de statliga insatser som presenteras av regeringen.

Kommunstyrelsen följer utvecklingen löpande och vi är beredda att agera ytterligare för att stödja viktiga aktörer i vårt lokalsamhälle. Nu krävs att alla samarbetar för att det ska gå så bra som möjligt för Botkyrka i denna svåra tid, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun.

Den styrande Mittenmajoriteten har enats med oppositionen om insatserna för att lindra de ekonomiska konsekvenserna. Kommunen presenterar i nuläget är ett första steg för att möta några av de behov som uppkommit.

Det är glädjande att kommunen snabbt ser över vilka insatser man kan erbjuda det lokala näringslivet. Det är viktigt att vi står enade bakom Botkyrkas företag och detta är ett bra första steg, säger Stina Lundgren (M), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Kommunen följer noga utvecklingen lokalt, regionalt och nationellt. De insatser som Botkyrka kommun stöttar med uppdateras kontinuerligt. Företag och föreningar uppmanas att hålla koll på uppdateringar på www.botkyrka.selänk till annan webbplats och www.verksamt.selänk till annan webbplats

Initiala insatser för att stötta det lokala näringslivet

De branscher inom näringslivet som är mest drabbade i nuläget är hotell, restaurang, handel, transport samt kultur, nöje och fritid. Över 1000 av Botkyrkas knappt 6000 företag finns inom dessa sektorer. Samtidigt jobbar ungefär 12.000 Botkyrkabor inom berörda yrken i Stockholmsregionen. Det är drygt var fjärde förvärvsarbetande person i kommunen.

För att mildra konsekvenserna av det nya coronaviruset och underlätta för våra företag att hantera situationen kommer Botkyrka kommun att göra följande:

 • Tillväxt Botkyrka har ett förstärkt uppdrag att ge affärsrådgivning till företag med 5 till 50 anställda, www.tillvaxtbotkyrka.selänk till annan webbplats
 • Vi utökar vår service kring stöd och rådgivning om de statliga programmen och de lokala insatserna genom vår lotsfunktion som nås via e-post: foretag@botkyrka.se
 • Vi ser till att utesäsongen kan starta nu! Vi gör det möjligt för restauranger, caféer och företag att komma igång med sin uteverksamhet. Vi tar bort avgiften för uteservering och utehandel under mars, april och maj och skjuter på fakturorna för tiden därefter.
 • Vi förlänger betalningstiden för fakturor om tillsyn inom miljö, hälsa och livsmedel och ställer ett betaldatum på 90 dagar. Vi ser också till att skjuta på tillsyn som inte är kritiska.
 • Vi ger alla företag som behöver en möjlighet att upprätta en återbetalningsplan för mark- och tillsynsavgifter.
 • Företag som har kommunen eller de kommunala bolagen som hyresvärd kan ändra hyresinbetalningen från kvartalsvis till månadsvis. Det är också möjligt att få hyran på avbetalning upp till motsvarande 6 månader.

Initiala insatser för att stötta lokala föreningar

Många föreningar har tvingats ställa in aktiviteter och evenemang på grund av coronaviruset. Det har skapat en oro för de ekonomiska konsekvenser som detta får för föreningslivet. Botkyrka kommun är mån om att föreningarna ska stå fortsatt starka när vardagen återgår till det normala. Kommunen har därför beslutat om ett antal åtgärder och har också gått ut med en enkät till alla föreningar i syfte att kartlägga de ekonomiska konsekvenserna.

Botkyrkas föreningsliv består av över 200 föreningar inom idrott, kultur, friluftsliv, folkbildning och socialt arbete. Mer än hälften av Botkyrkaborna gör varje år någon ideell insats i föreningslivet. Det betyder mycket för möjligheterna att skapa gemenskap, hälsa och goda livsmiljöer i Botkyrka. Delar av föreningslivet som är beroende av intäkter från medlems- och deltagaravgifter, evenemang och föreställningar, samt av aktivitetsbidrag från stat och kommun drabbas extra hårt.

Följande åtgärder vidtas omedelbart för att stötta det lokala föreningslivet:

 • Vi utökar vår service kring stöd och rådgivning till föreningar genom en samordnarfunktion som nås via e-post: forening@botkyrka.se
 • Alla föreningar kan under mars och april kostnadsfritt hyra kommunens idrottsanläggningar och möteslokaler.
 • Vi inför ett extra lokal- och anläggningsbidrag för föreningar och idéburna organisationer som hyr verksamhetslokaler av annan part än kommunen.
 • Aktivitetsstödet för idrottsföreningar och övriga föreningar kommer att baseras på beräkningar från motsvarande period föregående år. Det ger föreningar lugn att fortsätta sin planering inför omstarten av verksamheten när den akuta krisen är över.
 • Föreningar får dispens med att skicka in av årsmötet godkänd verksamhets- ekonomisk- och revisionsberättelse, eftersom många inte hunnit ha sina årsmöten innan coronavirusets utbrott.
 • När kommunen eller de kommunala bolagen är hyresvärd finns möjligheten för föreningar att ändra hyresinbetalningen från kvartalsvis till månadsvis. Det är också möjligt att få hyran på avbetalning upp till motsvarande 6 månader.

Presskontakt: 08-530 620 40

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2020