Stäng meddelande
  • Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Återigen lyfter Botkyrkas gymnasieskolor sina resultat och ligger nu över rikssnittet

Återigen lyfter Botkyrkas gymnasieskolor sina resultat och ligger nu över rikssnittet

Bild på två elever som går bredvid varandra och pratar i biblioteket på Tumba gymnasium.

Elever vid Tumba gymnasium

Det går bättre och bättre för eleverna vid Botkyrkas kommunala gymnasieskolor. Det visar statistik från Sveriges kommuner och regioner (SKR) i rapporten Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2020. Fler tar examen inom tre år och den genomsnittliga betygspoängen ökar. På yrkesprogrammen tog 83 procent examen inom tre år. Det är 11 procentenheter bättre än genomsnittet för landets alla kommunala skolor.

Jag är väldigt glad att eleverna vid våra gymnasieskolor nu presterar över rikssnittet, säger utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S). Vårt slutliga mål är att Botkyrka ska bli Sveriges bästa skolkommun. För att nå dit krävs att våra gymnasieskolor nu fortsätter att utvecklas i samma positiva riktning.

Några exempel på den positiva trenden i Botkyrkas kommunala gymnasieskolor är att:

  • 66,6 % av eleverna tar examen inom tre år. Det är en ökning med drygt 10 procentenheter på två år och nästan 2 procentenheter över genomsnittet i riket.
  • Yrkesprogrammen lyckas allra bäst. Där tar hela 83,3 % examen inom tre år. En ökning med 7,4 procentenheter från 2018 och 10,6 procentenheter bättre än genomsnittet i landet.
  • Den genomsnittliga betygspoängen ligger strax över rikets genomsnitt för de kommunala skolorna. I Botkyrkas skolor är genomsnittet 14,4 medan genomsnittet i landet är 14,3.
  • Jämfört med andra kommunala skolor inom Södertörn visar Botkyrkas skolor en tydlig positiv trend, i likhet med Nynäshamn och Salem. Botkyrka ligger bäst till av alla Södertörnskommuner när det gäller gymnasieelever med examen inom tre respektive fyra år.

Botkyrkas lärare håller hög klass och deras möten med eleverna är helt avgörande för den positiva resultatutvecklingen. Jag gläds särskilt åt utvecklingen vid våra yrkesprogram. Skolledare och personal fokuserar på ordning och reda i dialog med våra elever, säger Lars-Gustaf Jonsson, verksamhetschef för gymnasieskolan.

Öppna jämförelser

Syftet med SKR:s öppna jämförelser är att stimulera regioner och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Läs allt om Öppna jämförelser - Gymnasieskolan 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på SKL:s webbplats.

Den senaste statistiken som redovisas i öppna jämförelserna gäller läsåret 2018/2019.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 mars 2020