Stäng meddelande

Förskoleprojekt

Musik och rörelse är bra för att stärka barnens självkänsla och språkutveckling. Projektet innehåller olika paket med sång, spel på instrument, balans, motorik och koordinationsövningar. Syftet är också att ge personalen inspiration och verktyg för fortsatt arbete med kultur, musik och rörelse som en metod i förskolan.

Förskolebarn musikundervisning

Kulturpaketet - Språk, musik och rörelse Kulturpaketet startar med en informationsträff då vi pratar om era önskemål. Pedagogerna gör tre besök i barngruppen och avslutar med en utvärdering tillsammans med personalen.


Dag/tid: Enligt överenskommelse.
Plats: Enligt överenskommelse.
Antal: Enligt överenskommelse. Det finns två paket, ett för 2-3 år och ett för 3-5 år.
Kostnad: 1 500 kr per paket.


Anmälan/info: Blankett och mer info finns i dokumentet Kulturpaketet och Nallepaketet i kolumnen nedan.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017
Bibliotek & kultur