Stäng meddelande

Brukarundersökning 2010

Resultatet i 2010 års undersökning var övervägande positivt, men pekade också på områden där verksamheten behöver förbättras och utvecklas.Totalt svarade 3 405 personer på enkäten.

2010 års omgång av brukarundersökningen genomfördes i april och maj. Nytt för i år var att fler verksamheter än tidigare ingick i undersökningen. Motionsspåren, idrottsanläggningarna, Tumbascenen och de föreningsdrivna fritidsgårdarna var med för första gången. Vi lät även föräldrar till barn i Botkyrka kulturskola svara på enkäten denna gång. Inom biblioteken var det i år endast tre bibliotek som deltog, mot sex förra gången. Senare under sommaren genomfördes också undersökningen på utomhusbaden. De resultaten är dock inte klara och ingår inte i denna rapport.

Syfte med undersökningen

Det finns två syften med brukarundersökningen:• mäta i vilken grad vi har uppfyllt våra politiska mål
• mäta i vilken grad vi har uppfyllt våra politiska mål
• få verktyg till att utveckla verksamheten

Resultat

För de flesta verksamheter är resultaten mycket bra. Totalt sett är 78% av alla tillfrågade nöjda med den verksamhet de har besökt. 86% av brukarna känner sig välkomna och väl bemötta av personalen. Det är ungefär samma resultat som 2008. 80% känner sig trygga i våra lokaler. Detaljerat resultat för varje verksamhet finner du i resultatet av Brukarenkäten 2010 som du kan ladda ned i högermarginalen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2017
Bibliotek & kultur