Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Rikstens företagspark

Den 10 april 2018 godkände samhällsbyggnadsnämnden den första detaljplanen för Riksten företagspark. Syftet med planen är att skapa ett område för små och medelstora företag. I samband med det rätas den skarpa kurvan på Pålamalmsvägen ut.

Här ligger Rikstens företagspark


Bakgrund

Rikstens företagspark ligger i Tullinge söder om Grödingebanan, utefter Pålamalmsvägen. Planområdet för del 1 av företagsparken är beläget öster om Pålamalmsvägen mitt emot utfarten från Kronoparksvägen.

Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för etableringsklar mark för verksamheter av en typ där det idag finns efterfrågan, det vill säga små och medelstora företag. I samband med planläggningen visas ett nytt läge för en uträtad Pålamalmsväg vid infart till Kronoparksvägen.

Den 10 april 2018 godkände samhällsbyggnadsnämnden den första detaljplanen för Riksten företagspark och kommunfullmäktige antog planförslaget den 31 maj 2018. Detaljplanen vann laga kraft den 28 juni 2018.

Vad händer nu?

Under våren 2019 har projektering och utredningar gjorts för uträtning av Pålamalmsvägen, ny rondell, VA-utbyggnad och lokalgator.

Enligt den preliminära tidplanen kommer arbetet med uträtning av Pålamalmsvägen och ny rondell att påbörjas i oktober 2019. I samband med den första delen kommer även arbetet med lokalgator och VA påbörjas. Enligt den preliminära tidplanen kommer arbetet vara klart i årsskiftet 2020/2021.

Parallellt med byggnationen kommer förvärv av mark för etablering av företag inom byggbranschen att påbörjas genom ett anbudsförfarande.

Anbudsförfrågan

I början av juni har information till alla som har lämnat in intresseanmälan om att köpa mark i Rikstens företagspark skickats ut.  Läs nedan under rubriken ”Anbudsförfrågan Rikstens företagspark” vad ett anbud ska innehålla och hur själva processen kommer att förlöpa. Enligt den preliminära tidplanen för anbudsförfrågan ska den vara klar i november 2019.

Alla företag inom byggbranschen är givetvis välkomna att skicka in ett anbud.

Öppet hus angående anbudsförfrågan kommer att anordnas den 17 juni klockan 12.00-16.00 och den 18 juni klockan 9.00-12.00 på näringslivscenter i kommunhuset. Vid intresse att närvara ta kontakta Rana Malaki på näringslivscenter, e-post rana.malaki@botkyrka.se.

Övriga frågor ta kontakt med projektledaren Jan Pettersson, e-post jan.pettersson@botkyrka.se.

Antagandehandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Genomförandebeskrivning antagande.pdf 228.6 kB 2018-05-16 10.25
Gestaltningsprogram antagande.pdf 374.2 kB 2018-05-16 10.25
Planbeskrivning antagande.pdf 293.7 kB 2018-05-16 10.25
plankarta antagande.pdf 488.9 kB 2018-05-16 10.25
Utställningsutlåtande.pdf 196.5 kB 2018-05-16 10.25
Pålamalmsvägen_infobrev februari 2019.pdf 312.8 kB 2019-02-12 10.28

 

Anbudsförfrågan Rikstens företagspark

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anbudsförfrågan för Rikstens Företagspark.pdf 345.6 kB 2019-06-04 10.23
Bilaga 1 utdrag fastighetsregistret Botkyrka Tullinge 21.223 .pdf 1 MB 2019-06-04 10.23
Bilaga 2 Detaljplan -Plankarta med bestämmelser.pdf 488.9 kB 2019-06-04 10.23
Bilaga 3 Detaljplan Planbeskrivning.pdf 293.7 kB 2019-06-04 10.24
Bilaga 4 Detaljplan Genomförandebeskrivning.pdf 228.6 kB 2019-06-04 10.24
Bilaga 5 Detaljplan Gestaltningsprogram.pdf 374.2 kB 2019-06-04 10.24
Bilaga 6 Detaljplan - Geoteknisk utredning.pdf 1.8 MB 2019-06-04 10.24
Bilaga 7 VA-taxa_2019.pdf 423.7 kB 2019-06-04 10.24
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 maj 2020
Bo & bygga