Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Brandrisker och brandberedskap

Mindre bränder kan uppstå i samband med bortforslingen av den stora avfallshögen. Det finns en beredskap inför sådana händelser.

Det arbete som inleddes 30 november innebär i huvudsak bortforsling av den så kallade sikteshögen. Bedömningen är att risken för bränder i samband med det arbetet är liten. Det har hittills inte uppstått några bränder i samband med arbetet.

Det arbete som inleddes 30 november innebär i huvudsak bortforsling av den så kallade sikteshögen. Bedömningen är att risken för bränder i samband med det arbetet är liten. Det har hittills inte uppstått några bränder i samband med arbetet.

Anläggningen är också bemannad tjugofyra timmar om dygnet, även under helger då lastarbete inte pågår, bland annat för att kunna upptäcka om det uppstår bränder.

Efter jul och nyårshelgen, då arbetet med att hantera den stora avfallshögern finns det en risk för att mindre bränder uppstår genom självantändning. Detta är en välkänd risk som entreprenören är medveten om och har beredskap för att kunna hantera.

Bland annat kommer det att finnas släckmaterial som man kan täcka över brinnande material med och på så sätt kväva elden. Entreprenörens brandskyddsförberedelser är godkända av räddningstjänsten. Det finns också en etablerad kontakt mellan entreprenören och räddningstjänsten.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: