Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Frågor och svar om bortforslingen

Här samlar vi vanliga frågor och svar om bortforslingen av avfallet i Kassmyra.

När kommer bortforslingen att börja?

Bortforslingen påbörjas 30 november.

Hur många lastbilar kommer att åka till och från Kassmyragropen varje dag?

Ragn-Sells planerar för mellan 40 och 50 transporter per dag.

Hur lång tid kommer arbetet att ta?

Den preliminära planen är att själva bortforslingen beräknas vara klart runt halvårsskiftet 2022. Det är ännu för tidigt att ge ett exakt besked.

Kommer arbetet pågå under jul- och nyårshelgen?

Nej, arbetet kommer att pausas under jul- och nyårshelgen. Arbetet återupptas igen i början av januari.

Vem utför arbetet?

Kommunen har upphandlat entreprenören Ragn-Sells för utförandet.

Vart körs soporna?

De transporteras till Ragn-Sells anläggningar i Stockholm och Norrköping.

Vad händer med soporna när de kommer till sin slutdestination?

Allt avfall som kommer till Ragn-Sells avfallsanläggningar kommer att tas om för en bedömning av vad avfallsmassorna innehåller. Därefter kommer avfallet att behandlas, avgiftas och återvinnas på bästa möjliga sätt utifrån förutsättningarna. Ragn-Sells grundprincip är att så mycket användbara råvaror som möjligt ska föras tillbaka till kretsloppen, medan miljögifter stoppas från att cirkulera vidare eller hamna i naturen.

Varför luktar det så illa från högen?

I samband med att den så kallade sikteshögen öppnas upp friläggs gaser och ämnen som luktar illa. Kommunen mäter gashalterna både i direkt anslutning till högen och i närliggande bostadsområden.

Varför används luftrenare i skolor och förskolor i området?

Det finns idag ett antal luftrenare ute i kommunens verksamheter. Dessa kan komma att användas för att få bort dålig lukt inomhus.

Varför är det bara avfallet i Kassmyragropen som flyttas nu, ska man inte göra något åt Kagghamra på samma gång?

Avfallshögen i Kagghamra började brinna under vintern 2020 och täcktes sedan med sand. Det är fortfarande mycket varmt inuti högen och om man skulle öppna upp den nu skulle det med stor sannolikhet börja brinna igen och det skulle vara omöjligt att frakta bort avfallet. Därför behöver temperaturen i avfallshögen sjunka ytterligare innan det kan bli aktuellt att frakta bort den.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: