Öppna mobilmenyn

Avfallshanteringen i Kassmyra

Här hittar du information om frågor kring avfallshanteringen i Kassmyra.

Nyheter

 • Kommunen agerar för att stoppa rökutveckling

  Botkyrka kommun bad under onsdagen 22 september räddningstjänsten att göra ett nytt besök på brandplatsen i Kassmyra för att göra en ny bedömning av hur branden kan släckas fortast möjligt. Besök sker under torsdagen 23 september. Kommunen är angelägen om att rökutvecklingen avstannar omedelbart med tanke på hälsan för boende och verksamma i närområdet. 23 september 2021
 • Beslut om finansiering av bortforsling av Kassmyra-högarna

  Botkyrka kommuns krisledningsnämnd har i dag fattat beslut som ska möjliggöra avlägsnande av avfallshögarna i Kassmyra. 20 september 2021
 • Extern riskanalys överlämnas till Naturvårdsverket

  Kommunen har tillsammans med miljökonsultföretaget Liljemark Consulting utrett risker och befarade konsekvenser vid en brand i den mest omfattande högen i avfallsanläggningen i Kassmyra som är belägen på privat mark. Rapporten, som konstaterar omfattande risker och nya juridiska förutsättningar, fastställdes under fredagsmorgon och överlämnades under förmiddagen till Naturvårdsverket.
  17 september 2021
 • Uppdatering om branden i Kassmyra

  Branden i avfallsanläggningen i Kassmyra som startade den 5 september pågår fortfarande. Nu återstår ungefär 15 procent av det material som brann i samband med att räddningsinsatsen avslutades för drygt en vecka sedan. 17 september 2021
 • Oberoende granskning visar att Botkyrka kommun lyckats väl i hanteringen av branden i Kagghamra

  Idag presenteras resultatet av en av två oberoende granskningar som beställts av kommunen. Denna rapport har beställts av Kommunfullmäktiges presidium i Botkyrka kommun för att se över kommunens hantering av branden i Kagghamra. 9 september 2021

  Kommun och politik

 • Sammanfattning TV-sändning om brand i Kassmyra

  Måndag 6 september 2021 genomförde Botkyrka kommun en TV-sändning med anledning av branden i Kassmyra. Nedan följer en sammanställning av vad som sades och svar på de frågor som kom in. 8 september 2021
 • Informationsmöte om branden i Kassmyra

  Med anledning av den brand som uppstått vid soptippen i Kassmyra bjuder Botkyrka in till ett digitalt informationsmöte i kväll måndag 6 september klockan 19.00. 6 september 2021
 • Brand i avfallshög vid Kassmyra - uppdaterad

  Det har brunnit i en avfallshög med mestadels trä vid soptippen i Kassmyra. Södertörns brandförsvarsförbund har arbetat med att släcka branden. Södertörns brandförsvarsförbund har meddelat att man avslutat sin räddningsinsats på platsen och överlämnar ansvaret till markägaren under morgonen 8 september.Larmet inkom 16.17, söndagen 5 september. Löpande information om släckningsarbetet finns på räddningstjänstens hemsida, sbff.se. Besväras ni av röken bör ni gå inomhus och stänga fönster, dörrar och ventiler. 6 september 2021
 • Otjänligt badvatten i Trollsjön och Utterkalven

  För att följa upp eventuell påverkan från verksamheterna i före detta Kassmyratäkten har kommunen tagit prover på metaller, dioxiner och PAH på femton platser där det förekommer bad. I samband med det togs även bakteriologiska prover, det vill säga de parametrar som tas i vanlig kontroll av badvatten E.coli och Intestinala enterokocker som är tarmbakterier. 16 juli 2021
 • Information till brunnsägare i närheten av Kassmyra

  Botkyrka kommun har fått ett antal frågor efter uppgifter om jord- och vattenprover i de olika avfallshögarna i Kassmyra. Vi förstår oron som detta kan föranleda och tar den på största allvar. Det är dock viktigt att påpeka att grundvattnet har och har haft liknande provresultat sedan 2018 och det har inte skett några märkbara förändringar.  5 juli 2021
 • Kommentar om polisens rapport om högarna i Kassmyra

  Botkyrka kommun har fått ta del av de provtagningar som genomförts inom ramen för polisens brottsplatsundersökning och förundersökning mot den tidigare verksamhetsutövaren.– Det här är det vi har slagit larm om. Rapporten visar det vi hela tiden varit oroliga för och anledningen till att vi försöker mana alla myndigheter till att agera så vi kan få bort dessa massor och att de ansvariga ställs inför rätta. Det här är en kamp mot klockan, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande. 30 juni 2021
 • Grundvattenprover efter Kassmyra

  Det har väckts frågor om påverkan på grundvattnet i Botkyrka kommun, efter hanteringen av sopor vid avfallsanläggningen i Kassmyra. Svaret är att grundvattnet har och har haft liknande provresultat sedan 2018 när provtagningsprogrammet påbörjades och det har inte skett några märkbara förändringar. 3 juni 2021
 • Information angående vattenkvalitet i Kassmyra

  Med anledning av SVT:s rapportering om Kassmyraområdet har det uppkommit frågor om dricksvattnet i närområdet. Allt kommunalt dricksvatten i Botkyrka kommun kommer från vattenverket i Norsborg. Grundvattentäkten i Segersjö används inte och kommunen levererar alltså inget vatten från Segersjön. 26 maj 2021

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: