Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
 • Störningar i e-tjänsterna

  Under kvällen den 20 maj kan det bli avbrott i våra e-tjänster. Orsaken är ett planerat arbete med vår IT-miljö. Arbetet planeras pågå kl. 20–24. Mer information.

Avfallshanteringen i Kassmyra

Här hittar du information om hanteringen och bortforslingen av avfallshögarna i Kassmyra.

Långtradarsläp på väg.

Nu är bortforslingen avslutad

Nu är bortforslingsarbetet av avfallshögarna slutfört. Sammanlagt har cirka 48 000 ton avfall körts bort.

Illustration av ett kuvert på datortangent.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nu kan du prenumerera på nyheter om avfallshanteringen i Kassmyra och Kagghamra. Nyhetsbrevet kommer ut i samband med att vi publicerar nyheter på webben.

Ett frågetecken på gräsmatta.

Frågor och svar om bortforslingen

Här samlar vi vanliga frågor och svar om bortforslingen av avfallshanteringen i Kassmyra.

Nyheter

 • PwC överlämnar granskning av kommunens agerande kopplat till Kagghamra och Kassmyra

  Granskningen som överlämnas till Botkyrka kommun i dag visar att kommunen bedrivit ett omfattande tillsynsarbete och att man på olika sätt försökt stoppa avfallsföretagens verksamheter. Men utredningen pekar också på vissa brister när det gäller bland annat ärendehantering och dokumentation. 21 februari 2022
 • Nu är Kassmyraavfallet borta

  Nu är bortforslingsarbetet av avfallshögarna i Kassmyra slutfört och idag sker en slutrapportering av entreprenören Ragn-Sells uppdrag. Sammanlagt har cirka 48 000 ton avfall körts bort, 24 500 ton från den stora högen och 23 500 ton från siktes- och askhögarna. 7 februari 2022
 • Bortforslingen har gått snabbare än förväntat

  Bortforslingen av avfallet i den stora avfallshögen i Kassmyra har gått snabbare än förväntat och arbetet med bortforslingen är nu inne i slutfasen. Slutbesiktning sker på måndag. Därefter påbörjas efterarbete på platsen. 4 februari 2022
 • Kassmyra – lägesuppdatering 27 januari 2022

  Arbetet med att transportera bort avfallet från grustaget fortsätter. Uppstarten efter helgerna har gått bra och arbetet pågår nu i treskift. 27 januari 2022
 • Information om mängden massor i Kassmyra

  Nu pågår bortforslingen av den stora avfallshögen i Kassmyra grustag. Arbetet fortgår enligt plan och med det stärks också informationen om mängden massor. Enligt de uppgifter kommunen fått från företaget WSP, som mätt högen på uppdrag av Resurs Recycling, skulle högen väga knappt 10 000 ton. Ragnsells bedömning är att vikten ligger mellan 24 000 och 30 000 ton. 26 januari 2022


Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: