Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Lägesuppdateringar

30 december

Under helgerna har arbetet med att forsla bort avfallen tagit paus och återupptas igen måndag den 10 januari 2022. Området kommer dock vara bemannat och bevakat dygnet runt , även när inget arbete är igång. Vid uppstarten i januari sker arbetet i treskift, vilket innebär arbete dygnet runt alla dagar i veckan. Arbetet under helgerna kommer däremot inte att ske i samma omfattning som på vardagarna.

I mitten på december kunde kommunen meddela att den första av högarna i Kassmyra är bortforslad. Avfallet har körts till miljöföretaget Ragn-Sells behandlingsanläggningar i Upplands-Bro och Norrköping där det nu kommer tas om hand på bästa möjliga sätt.

– ­Det känns väldigt bra att vi nått ytterligare en milstolpe. Arbetet går enligt plan och samtidigt har Naturvårdsverket gått in med 42 miljoner i bidrag. Botkyrkas röst har verkligen ekat och med rejält besked, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun.

Botkyrka kommun har under den senaste veckan också inlett ett bygglovsärende rörande en mur som byggts i Kassmyra-gropen.

- Vi ser allvarligt på detta från kommunens sida. Därför har vi omgående inlett ett ärende och kommer meddela de som byggt muren. Vi förutsätter att detta rättas till, men i den mån det behövs kommer vi att ta stöd av andra myndigheter som polis och Kronofogden enligt den juridiska ordning som finns,  säger Carina Molin, samhällsbyggnadsdirektör i Botkyrka kommun.  

10 december

Arbetet med att transportera bort avfall ifrån Kassmyragropen följer planen och mellan måndag morgon och torsdag kväll gick 539 transporter från området. Avfallet körs till Ragn-Sells anläggningar i Högbytorp i norra Stockholm och till Norrköping.

Arbetet i Kassmyragropen har under veckan medfört obehaglig lukt från den så kallade sikteshögen. Kommunens mätningar visar att högen inte avger giftiga gaser även om det luktar illa. Bortforslingen av avfallet pågår som planerat under vardagar mellan kl. 06.00–22.00. Entreprenören beräknar att hela sikteshögen kommer att svara borta senast 20 december. Det innebär att den obehagliga lukt som kommer från högen kommer att avta då.

Paus över helgerna

Arbetet med bortforslingen kommer att göra paus över jul- och nyårshelgerna och återupptas igen måndag 10 januari 2022. Då kommer man att påbörja bortforsling av den stora avfallshögen. Arbetet kommer då att gå över i 3-skiftsarbete vilket innebär arbete dygnet runt under vardagar. Området kommer att vara bemannat dygnet runt under helgerna också även om inga transporter sker då.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: